مقایسه‌ی آموزش دفع بالون و بیوفیدبک در درمان اختلال دفع ناهماهنگ

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 مربی، گروه فیزیوتراپی، دانشکده‌ی توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

2 دانشیار، بخش گوارش، گروه بیماری‌های داخلی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مرکز تحقیقات پورسینای حکیم، اصفهان

3 فیزیوتراپست، بیمارستان آیت ا... کاشانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

4 دانشیار، بخش گوارش، گروه بیماری‌های داخلی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

چکیده

مقدمه:
تعداد زیادی از بیماران مبتلا به اختلال ناهماهنگی مقعدی- راست روده‌ای (Anorectal dyssynergia) به درمان‌های معمول یبوست پاسخ نمی‌دهند. به تازگی مطالعاتی در زمینه‌ی تأثیر بیوفیدبک روی بیماران مبتلا به اختلال دفع ناهماهنگ انجام شده است؛ برآن شدیم تا مقایسه‌ای بین تأثیر بیوفیدبک و آموزش دفع بالون در بهبودی بیماران انجام دهیم.

روش‌ها:
به طور تصادفی 65 بیمار به دو گروه بیوفیدبک و آموزش دفع بالون تقسیم شدند. علائم یبوست و میزان رضایت و تست زمان و حجم دفع بالون در دوگروه مقایسه گردید.

یافته‌ها:
در هر دو گروه، علائم یبوست نسبت به قبل از درمان کاهش یافت، ولی اختلافی به نفع بیوفیدبک مشاهده شد. در مورد دو معیار اساسی تخلیه‌ی ناکامل و نیاز به استفاده از دست برای انجام دفع، وضعیت در گروه آموزشی با بالون نسبت به قبل از درمان تغییری ننمود. از نظر شاخص‌های اندازه‌گیری شده با بالون در بیماران، یعنی زمان لازم برای بیرون راندن بالون پر شده و حداکثر حجم بالون پر شده که بیمار می‌توانست آن را دفع کند نیز گروه بیوفیدبک نتایج بهتری نشان داد. 78 درصد کل بیماران پس از درمان رضایت تاحدودی و یا رضایت کامل داشتند و تفاوتی بین دوگروه در این خصوص مشاهده نشد.

نتیجه‌گیری:
بیوفیدبک در بیماران مبتلا به اختلال ناهماهنگی مقعدی- راست روده‌ای (Anorectal dyssynergia) از آموزش به وسیله‌ی بالون مؤثرتر است و باعث تغییرات واضحی در شاخص‌های کمی و کیفی می‌شود.

واژگان کلیدی:
بیوفیدبک، یبوست، اختلال ناهماهنگی مقعدی- راست روده‌ای (Anorectal dyssynergia)، بالون.

عنوان مقاله [English]

Comparing Biofeedback Therapy and Balloon Defecation Training in Treatment of Dyssynergic Defecation

نویسندگان [English]

  • Abbsali Pourmomeni 1
  • Mohammad Hassan Emami 2
  • Mahboobeh Amooshahi 3
  • Peyman Adibi 4
1 Instructor, Department of Physiotherapy, School of Rehabilitation, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
2 Associate Professor, Gastroenterology Section, Department of Internal Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences and Poursina Hakim Research Institute
3 Physiotherapist, Ayatollah Kashani Hospital, Isfahan University of Medical Sciences
4 Associate Professor, Gastroenterology Section, Department of Internal Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
چکیده [English]

Background: Dyssynergic defecation does not respond appropriately to routine treatments of constipation. Re-cently, researches have shown that biofeedback therapy is useful in anorectal dyssynergia. This study compared two treatment modalities for these patients.

Methods: Fifty nine subjects with dyssynergic defecation were recruited. They allocated randomly to two groups of balloon defecation training and biofeedback therapy. In the first group, a balloon was inserted into the rectum and inflated with water injection; so that the patient had the sensation of full rectum and thus the need to defecate; then the patient was asked to reject the balloon. In the biofeedback group, the pen electrode of EMG biofeedback was inserted into rectum and the patient tried to increase abdominal pressure and relax rectal muscles accordingly.

Findings: The findings of the study showed a reduction in constipation of both groups. The ability to reject bal-loon (volume and time) was significantly better in post-intervention measurements; better results were found in biofeedback arm of the study. Patient satisfaction after treatment reached to 52% by balloon training and 79% in biofeedback group. Report of incomplete evacuation and need for digital use during defecation stayed constant after treatment in balloon trained cases.

Conclusion: Biofeedback seems to be superior to balloon defecation training and did made measurable changes in subjective and objective variables of dyssynergia.

Keywords: Constipation, Biofeedback, Anorectal dyssynergia, Balloon.