مقایسه‌ی فراوانی نسبی کاهش شنوایی حسی- عصبی و اختلالات درک گفتاری در افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروز با گروه سالم

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 استاد، گروه گوش و حلق و بینی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه نورولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: بیماری مولتیپل اسکلروز از دسته بیماری‌های دمیلیناتیو سیستم عصبی مرکزی است که به علت شیوع فراوان و تمایل به گرفتاری بالغین جوان مورد توجه بسیاری از محققان بوده، جزئ ناتوان کننده‌ترین بیماری‌های نورولوژیک به شمار می‌رود. کاهش شنوایی، که در 10-6 درصد از بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروز اتفاق می‌افتد، یکی از علل ناتوانی آنان است. همچنین، اختلالات صداهای گفتاری نیز در 50-40 درصد از بیماران گزارش شده است. هدف از این مطالعه، مقایسه‌ی فراوانی نسبی کاهش شنوایی حسی- عصبی و اختلالات درک صداهای گفتاری در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروز و افراد گروه شاهد می‌باشد که می‌تواند راه‌گشای پیش‌گیری و درمان بهتر در این بیماران باشد.روش‌ها: در این مطالعه‌ی مورد- شاهدی مقطعی، 112 نفر بیمار و 112 گروه شاهد در اصفهان مورد بررسی قرار گرفتند. در این بررسی، اطلاعات دموگرافیک ، تغییرات Pure tone audiometry (PTA) و تغییرات Speech reception threshold (SRT) دو گروه بررسی شد و در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروز، زمان شروع، مدت بیماری و تعداد پلاک‌های مولتیپل اسکلروز در MRI نیز مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات به دست آمده با آزمون‌های 2χ و Student-t تحلیل شد.  یافته‌ها: شیوع بیشتر کاهش شنوایی حسی- عصبی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروز (2/40 درصد) نسبت به گروه شاهد (3/6 درصد) مشاهده شد. در بررسی تغییرات SRT در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروز 7/35 درصد موارد اختلال داشتند.نتیجه‌گیری: یافته‌های ما در زمینه‌ی تغییرات SRT و تغییرات PTA با آخرین مطالعات در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروز هم‌خوانی داشت. سن بالاتر فعلی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروز از عوامل خطری به شمار می‌رود که می‌تواند سبب کاهش شنوایی حسی- عصبی باشد. جنس زن بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروز نیز از عوامل خطر به شمار می‌رود که می‌تواند سبب اختلال صداهای گفتاری باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the Frequency of Sensorineural Hearing loss and Neurological Disorders, Speech Perception in Patients with Multiple Sclerosis and Healthy People

نویسندگان [English]

 • Nezamoddin Berjis 1
 • Masoud Etemadifar 2
 • Ahmad Chitsaz 2
 • Masoud Maleki 3
 • Azadeh Kadkhodaei 3
1 Professor, Department of Otolarhngology, Head and Neck Surgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Neurology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Medical Student, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Multipe sclerosis (MS) is a demyelinative disease of central nervous system which because of high prevalence and high morbidity is in the focus of scientists’ attention. Hearing loss in 6-10% of patients with MS is seen. Also, impaired speech reception threshold is 40-50% in MS patients. The aim of this study was comparing the prevalence of sensorinural hearing loss and impaired speech reception threshold in MS and control groups.Methods: In a case-control cross-sectional study, 112 patients with MS and 112 healthy people in control group were assessed in Isfahan. Demographic findings, presenting symptoms and number of lesion in MRI were obtained.Finding: From 112 patients with MS, 75% were women. The age was 28.02 ± 6.6 years in MS group and 25.22 ± 3.8 years in control group. In this study, sensorineural hearing loss in patients with MS was 40.2% compared to 6.3% in controls (P < 0.001). Also, sensorineural hearing loss prevalence in women (40.5%) was more than men (39.3%) in MS group. There prevalence of mild and profound impaired speech reception threshold was 33.9% and 1.8% respectively; while there was moderate impaired speech reception threshold only in 0.9% of our control group. Speech reception threshold of all women in control group was normal and only one man (3.5%) had impaired speech reception threshold in control group (P = 0.33).Discussion: In patients with MS, the prevalence of sensorineural hearing loss and impaired speech reception threshold were like recent studies. Higher age may be a potential source of sensorineural hearing loss in MS group. Women sexuality may be a potential source of impaired speech reception threshold.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sensorineural hearing loss
 • Impaired SRT
 • Multiple Sclerosis
 • Isfahan
 1. Hauser SL, Goodkin DE. Multiple Sclerosis and other Demylinating Disease. In: Braunwald E, Faci AS, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL. Harrison's principles of Internal Medicine. 16th ed. New York: McGrow-Hill; 2004. p. 2461-71.
 2. Victor M, Ropper AH. Adams and Victor's Principles of Neurology. 7th ed. New York: McGrow-Hi; 2000. p. 954-79.
 3. Cardini RG, Crippa AC, Cattaneo D. Update on multiple sclerosis rehabilitation. J Neurovirol 2000; 6(Suppl 2): S179-85.
 4. Miller JR. Multiple Sclerosis. In: Mcrritt HH, Rowland LP. Merritt's Textbook of Neurology. 9th ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins; 1994. p. 941-61.
 5. Lilly DJ, Hutter MM, Saunders JA, Bourdette DN, Fausti SA, Lewis MS. Speech intelligibility in patients with multiple sclerosis. Portland, Oregon: National Center for Rehabilitative Auditory Research; 2004. Available from: URL: http://www.ncrar.research.va.gov/Presentations/documents/MS_ARO_04.pdf
 6. de Seze J, Assouad R, Stojkovic T, Desaulty A, Dubus B, Vermersch P. Hearing loss in multiple sclerosis: clinical, electrophysiologic and radiological study. Rev Neurol (Paris) 2001; 157(11 Pt 1): 1403-9.