دوره و شماره: دوره 28، شماره 114، آذر و دی 1389، صفحه 795-891 
عوامل خطر زنتیکی ترومبوزهای وریدهای عمقی پا در ایران

صفحه 795-800

حمید مهاجر؛ علیرضا خسروی؛ محمد سعادت نیا؛ مرتضی آبدار؛ طالب آزرم


تأثیر روان درمانی مذهبی بر علایم وسواس و علایم همبود در بیماران وسواسی با محتوای مذهبی

صفحه 801-811

شهلا آکوچکیان؛ زهرا جمشیدیان؛ محمدرضا مرآثی؛ آسیه الماسی؛ امیر حسین داورپناه جزی


مقایسه‌ی یافته‌های MRI هیپوفیز بیماران مبتلا به تالاسمی با و بدون تأخیر بلوغ

صفحه 812-818

آتوسا ادیبی؛ علی حکمت نیا؛ مریم مرادی؛ علی اصغر رحمانی؛ محمد حسن مودب


تأثیر عسل موضعی، پماد هیدوروکورتیزون و شستشوی ساده در بهبود درماتیت ناشی از رادیوتراپی در بیماران مبتلا به سرطان پستان

صفحه 828-836

شاپور امیدواری؛ امین شفی زاد؛ ساسان رزمجو قلایی؛ حمید نصرالهی؛ نیلوفر احمدلو؛ منصور انصاری؛ احمد مصلایی؛ محمد امین مصلح شیرازی؛ محمد محمدیان پناه


بررسی فراوانی نسبی رفتارهای پر خطر در معتادین تزریقی مراکز گذری و ترک اعتیاد استان اصفهان در سال 1389

صفحه 837-842

بهروز عطایی؛ مهرداد صالحی؛ عباسعلی جوادی؛ فرزین خوروش؛ عاطفه السادات مرتضوی؛ نازیلا کسائیان؛ زری نخودیان؛ آناهیتا بابک


نتایج بازسازی دو مرحله‌ای ضایعات تاندون‌های فلکسور انگشتان

صفحه 859-863

ابوالقاسم زارع زاده؛ خلیل ا... ناظم؛ محمد هادی نورایی؛ فرشاد مالکی؛ علی زارع زاده