دوره و شماره: دوره 28، شماره 120، بهمن و اسفند 1389 
مقایسه‌‌ی دو روش برداشتن اپی‌تلیوم قرنیه در عمل کراتکتومی فتورفراکتیو

صفحه 1429-1436

سید محمد قریشی؛ حسین عطارزاده؛ حیدرعلی معینی؛ اکرم ریسمانچیان؛ مهدی توکلی؛ شیوا رقایی


بررسی ارتباط علایم بالینی با یافته‌های آندوسکوپیک زخم دوازدهه

صفحه 1464-1470

زهرا شهشهان؛ مجتبی اکبری؛ سید مرتضی حیری طباطبائی زواره


بررسی فراوانی نسبی کاهش شنوایی در رانندگان وسایل نقلیه‌ی سنگین

صفحه 1471-1476

نظام الدین برجیس؛ سعید سهیلی پور؛ سیامک پورعبدیان؛ شیرین اکبری


فراوانی عوارض پس از عمل جراحی آنوس بسته و عوامل مؤثر بر آن

صفحه 1513-1520

حیدر علی داوری؛ مسعود ناظم؛ سید ابراهیم طواف زاده


ارزش تشخیصی برش بافتی منجمد (Frozen Section) در نمونه‌های کورتاژ آندومتر در مقایسه‌ی با نتیجه‌ی پاتولوژی قطعی

صفحه 1521-1528

آذر دانش شهرکی؛ شیدا شبانیان بروجنی؛ فرشته محمدی زاده؛ بهرام خرم قهفرخی؛ تاج‌السادات علامه