دوره و شماره: دوره 28، شماره 112، آذر و دی 1389، صفحه 607-698 
بررسی تأثیر فاکتورهای رشد Transforming Growth Factor-β3 و Bone Morphogenetic Protein-6 بر روند تمایز کندروژنیک سلول‌های بنیادی مشتق از چربی بر داربست آلژینات

بتول هاشمی بنی؛ شهناز رضوی؛ ابراهیم اسفندیاری؛ سعید کرباسی؛ محمد مردانی؛ فرزانه صادقی؛ محمدحسین نصراصفهانی؛ فاطمه نادعلی؛ حمید شفیع زاده


بررسی اثر داروی پیوگلیتازون بر پروتئینوری در بیماران کلیوی غیر دیابتی: یک کارآزمایی درمانی خود شاهد

شهرزاد شهیدی؛ بهرام پاکزاد؛ مژگان مرتضوی؛ شیوا صیرفیان؛ مجتبی اکبری؛ عبدالامیر عطاپور؛ علیرضا شایگان نژاد


اثرات اسید فولیک بر یادگیری و حافظه‌ی اجتنابی غیر فعال در رت‌های آلزایمری شده از طریق تزریق داخل بطنی استرپتوزوتوسین

حمید رضا دهقانی دولت آبادی؛ دکتر پرهام رئیسی؛ دکتر حمید عزیزی ملک آبادی؛ دکتر حجت اله علایی؛ دکتر علی اصغر پیله وریان


بررسی ارتباط استرس شغلی با عوامل خطر قلبی- عروقی در کارکنان شرکت پتروشیمی ارومیه

دکتر قاسم یادگارفر؛ طاهره علی نیا؛ دکتر رسول قره آغاجی اصل؛ دکتر تیمور الهیاری؛ رضا شیخ بقلو