دوره و شماره: دوره 28، شماره 118، بهمن و اسفند 1389 
مقایسه‌ی تونومتری چشم با استفاده از رنگ آمیزی و بدون رنگ‌آمیزی فلورسین

صفحه 1240-1245

شهرام بامداد؛ مهدی روزبهانی؛ رضا روزبهانی؛ شکوفه نظریان؛ حمید رضا غفاریان


اثر آهن و ویتامین E برروی سطح لیپوپروتئین سرم خرگوش نر تغذیه شده با رژیم غنی از کلسترول

صفحه 1275-1280

غلامرضا دشتی؛ مسعود پورمقدس؛ محمد حسین صانعی؛ محسن حسینی؛ سید محمود قیومی


بررسی نتایج فلپ ملتحمه در بیماران با زخم فعال قرنیه

صفحه 1290-1295

فرهاد فاضل؛ سید علی اکبر مرتضوی؛ محمد رضا اخلاقی؛ سمیه عینی