دوره و شماره: دوره 28، شماره 115، آذر و دی 1389، صفحه 893-986 
بررسی رابطه‌ی افسردگی با سازگاری مذهبی و حمایت اجتماعی در زنان مبتلا به سرطان پستان

صفحه 901-908

مهسا تقوی؛ یونس کلافی؛ عبدالرسول طالعی؛ غلامرضا ده بزرگی؛ سید محمد آرش تقوی


بررسی و مقایسه‌ی میزان کاهش ضربان قلب پس از تست ورزش (Heart Rate Recovery) و ظرفیت ورزش (Exercise Capacity) در افراد با و بدون سندرم متابولیک در شهرستان اصفهان

صفحه 924-934

داوود شفیعی؛ معصومه صادقی؛ سید محمد هاشمی؛ مریم حیدرپور؛ اسماعیل آقابابایی؛ محمد طلایی؛ نضال صراف زادگان


نقش دود غیر مستقیم سیگار در بروز عفونت حاد گوش میانی

صفحه 947-951

نظام الدین برجیس؛ زهرا عبدیزدان؛ سید احمدرضا اخوت؛ نازنین غلامی قصری؛ علی سالم


اثر پنتوکسی‌فیلین بر سطح هموگلوبین و تغییر دوز اریتروپویتین در بیماران آنمیک تحت دیالیز صفاقی

صفحه 974-979

مژگان مرتضوی؛ شیوا صیرفیان؛ شهرام طاهری؛ افسون امامی؛ فهیمه صمیمی‌نیا؛ فیروزه معین‌زاده؛ افروز اسحاقیان؛ سیدحسین حسینی