دوره و شماره: دوره 28، شماره 107، خرداد و تیر 1389، صفحه 225-302 
بررسی ارتباط بین اندازه و تعداد و واسطه های شیمیایی سرمی سلولهای چربی در بیماران مبتلا به بیماریهای ایسکمیک قلب

مهرداد رشدی بنام؛ معصومه صادقی؛ حمید صانعی؛ رضا مشایخی؛ شهرام طاهری؛ امیر عطاپور؛ نضال صراف زادگان؛ محمد آرش رمضانی؛ محمد رضا اخباری؛ ایرج جعفری پور؛ فریبا ملکی؛ رضا مددی


ارزیابی وضعیت شاخص‌های تن‌سنجی و دریافت‌های غذایی در بیماران مبتلا به عفونت HIV

ایرج کریمی؛ نازیلا کساییان؛ بهروز عطایی؛ کتایون طایری؛ مریم زارع؛ لیلا آزادبخت


بررسی ارزشیابی استقرار و نگهداری سیستم مدیریت سلامت (HSE) در مدارس و رتبه بندی و اعطای ستاره به مدارس کشور

میر مسیح مسلمی عقیلی؛ سید محمود حسینی؛ احمد جنیدی جعفری؛ رضا کرمی؛ حسن ضیاء الدینی؛ زهرا غلام نژاد؛ عفت خوشنود


کاشت گرافت مخاطی روده‌ی باریک روی بستر زیر مخاط روده‌ی بزرگ در گربه

غلامرضا مهاجری؛ منصور صفایی؛ رضا اشراقی سامانی؛ روح اله سبحانی