دوره و شماره: دوره 28، شماره 104، فروردین و اردیبهشت 1389 
اثر آب انگور قرمز بر یادگیری و حافظه‌ی احترازی غیرفعال در موش‌های صحرایی نر

صفحه 1-8

محمد امامی؛ علیرضا حسینی؛ علی سعیدی؛ دانیال گل بیدی؛ پرهام رئیسی؛ حجت ا... علایی


کاربرد درخت رده بندی برای پیشگویی رتینوپاتی دیابتیک و مقایسه با مدل تابع تشخیص در بیماران دیابتی نوع 2

صفحه 17-27

سید محسن حسینی؛ مهدی تذهیبی؛ مسعود امینی؛ اصغر زارع؛ حسن جهانی هاشمی؛ ساره روستا


بررسی اثرات خروج زود هنگام لوله‌ی سینه‌ای پس از جراحی پیوند عروق کرونر بیماران مبتلا به گرفتگی عروق

صفحه 28-36

سید محسن میر محمد صادقی؛ علی اعتصام پور؛ زینب شریعت؛ مژگان قاری پور؛ محمود سعیدی؛ پیمان نیلفروش؛ فاطمه سادات میرمحمدصادقی


بررسی فراوانی کمبود هورمون رشد در کودکان کوتاه قد

صفحه 37-43

شیده عصار؛ حاجیه شهبازیان؛ کوروش ریاحی؛ کرامت خردمند


عوامل مرتبط با انواع اختلالات بلع در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

صفحه 44-51

مرضیه پورجواد؛ فاطمه درخشنده؛ مسعود اعتمادی فر؛ بهرام سلیمانی


بررسی اثر تجویز منیزیم بر پاسخ احترازی غیرفعال و عملکرد حافظه در موش‌های صحرایی دیابتی

صفحه 52-61

نعمت ا... غیبی؛ مهدی جلالی؛ محمد صوفی آبادی؛ حسن جهانی هاشمی؛ اسماعیل عباسی


گزارش مورد نادری از ابهام جنسی

صفحه 62-68

الهام هاشمی دهکردی؛ مهدی سالک؛ مهین هاشمی پور؛ محمد حسن مودب