مقایسه اثر بخشی پیلینگ شیمیایی ترتینوئین 1 درصد با پیلینگ شیمیائی گلیکولیک اسید 70 درصد در درمان ملاسمای صورت زنان

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشیار، گروه پوست، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: ملاسما یک پیگمانتاسیون قهوه‌ای نامنظم، به خصوص در صورت زنان میان‌سال به ویژه در نژادهای آسیایی، محسوب می‌شود که ممکن است مشکلات روحی- روانی متعددی در فرد ایجاد کند. یکی از روش‌های درمانی، پیلینگ گلیکولیک اسید (GA) 70 درصد است. با توجه به کارایی ترتینوئین با غلظت‌های پایین در ترکیبات روشن کننده جهت استفاده‌ی روزانه در منزل، ممکن است پیلینگ ترتینوئین با غلظت‌های بالاتر در مدت زمان کوتاه‌تری نسبت به درمان‌های موضعی بتواند در جهت رفع ملاسما مؤثر باشد. این مطالعه جهت مقایسه‌ی اثر و عوارض پیلینگ ترتینوئین 1 درصد با گلیکولیک اسید 70 درصد انجام شد.روش‌ها: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده‌ی دوسویه کور بود که در 63 بیمار زن مبتلا به ملاسمای دوطرفه انجام شد. یک نیمه‌ی صورت بیماران مورد مطالعه با GA 70 درصد و نیمه‌ی مقابل با ترتینوئین 1 درصد به تعداد 4 جلسه با فواصل 2 هفته درمان شد و در همین زمان‌ها Melasma Area and Severity Score (MASI Score) و عوارض و تحمل بیماران به درمان‌ها مقایسه شد.یافته‌ها: اثربخشی ترتینوئین 1 درصد در کاهش MASI Score و عوارض جانبی آن، رضایت بیماران از آن و زمان شروع پاسخ درمانی آن مشابه GA 70 درصد بود. احساس ناراحتی ناشی از عمل پیلینگ در ترتینوئین 1 درصد به طور معنی‌داری کمتر از GA 70 درصد بود.نتیجه‌گیری: با توجه به اثربخشی مشابه، زمان شروع اثر مشابه، عوارض جانبی اندک، ایجاد ناراحتی کمتر حین و پس از عمل پیلینگ و قیمت ارزان‌تر ترتینوئین 1 درصد در مقایسه با گلیکولیک اسید 70 درصد، این دارو می‌تواند یک روش مناسب درمانی ملاسمای صورت در زنان محسوب گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of the Effect of Chemical Peeling with Tretinoin 1% and Glycolic Acid 70% on the Treatment of Melasma in Women

نویسندگان [English]

 • Guita Faghihi 1
 • Anahita Shaahingohar 2
1 Associate Professor, Department of Dermatology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Medical Student, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Background: Melasma is an irregular brown pigmentation, especially in Asian middle-aged women that may cause several psychological problems. Peeling with Glycolic acid 70% (GA) is one the melasma treatment methods. Considering the efficiency of low concentrations Tretinoin in lightening daily cream, peeling with higher concentrations of Tritenoin in a shorter time may be more effective than topical treatments to eliminate melasma. This study was done to compare the effect and side effects of Tritenoin peeling with Glycolic acid 70%.Methods: This study was a randomized double-blind clinical trial in 63 women with bilateral melasma. One percent Tretinoin peel was applied on one-half of the face, whereas 70% glycolic acid was applied on the other in 4 sessions with 2 weeks interval. At the same time, Melasma Area and Severity Score (MASI Score), side effects and patients tolerence were compared.Finding: Tretinoin 1% effectiveness in reducing MASI Score and its side effects, patient satisfaction and onset of treatment was the same as Glycolic acid 70% (P < 0.05 in all). Discomfort caused by the peeling action of Tretinoin 1% was significantly less than Glycolic acid 70% (P < 0.05).Conclusion: Regarding the effectiveness of similar onset of treatment, similar side effects and minimal discomfort during and after peeling and also cheaper prices of Tretinoin 1% compared with Glycolic acid 70%, Tretinoin 1% can be a suitable method for treatment of melasma.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tretinoin
 • Glycolic acid
 • Melasma
 1. Sanchez NP, Pathak MA, Sato S, Fitzpatrick TB, Sanchez JL, Mihm MC Jr. Melasma: a clinical, light microscopic, ultrastructural, and immunofluorescence study. J Am Acad Dermatol 1981; 4(6): 698-710.
 2. Breathnach AS. Melanin hyperpigmentation of skin: melasma, topical treatment with azelaic acid, and other therapies. Cutis 1996; 57(1 Suppl): 36-45.
 3. Grimes PE, Yamada N, Bhawan J. Light micro-scopic, immunohistochemical, and ultrastructural alterations in patients with melasma. Am J Dermatopathol 2005; 27(2): 96-101.
 4. Kang WH, Yoon KH, Lee ES, Kim J, Lee KB, Yim H, et al. Melasma: Histopathological characteristics in 56 Korean patients. Br J Dermatol 2005; 146(2): 228-37.
 5. Nikolaou V, Stratigos AJ, Katsambas AD. Established treatments of skin hypermelanoses. J Cosmet Dermatol 2006; 5(4): 303-8.
 6. Guevrana IL, Pandya AG. Melasma treated with Hydroquinone tretinoin and a fluorinated steroid. Int J Dermatol 2001; 40(3): 212-5.
 7. Lee JH, Park JG, Lim SH, Kim JY, Ahn KY, Kim MY, et al. Localized intradermal mi-croinjection of tranexamic acid for treatment of melasma in Asian patients: a preliminary clinical trial. Dermatol Surg 2006; 32(5): 626-31.
 8. Rubin MG. Procedures in Cosmetic Dermatology Series: Chemical Peels. Philadelphia: WB. Saunders; 2005.
 9. Clark CP 3rd. Office-based skin care and superficial peels: the scientific rationale. Plast Reconstr Surg 1999; 104(3): 854-64, discussion 865-6.
 10. Salvin JW. Considerations in alpha hydroxy acid peels. Clin Plas Surg 1998; 25(1): 45-52.
 11. Cuce LC, Bertino MC, Scattone L, Birkenhauer MC. Tretinoin peeling. Dermatol Surg 2001; 27(1): 12-4.
 12. Khunger N, Sarkar R, Jain RK. Tretinoin peels versus glycolic acid peels in the treatment of Melasma in dark-skinned patients. Dermatol Sug 2004; 30(5): 756-60.