ارزش درمانی تحریک الکتریکی از راه پوست در بیماران مبتلا به وزوز گوش

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه گوش و حلق و بینی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 متخصص گوش و حلق و بینی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: وزوز گوش (Tinnitus) یکی از شایع‌ترین علل مراجعه‌ی بیماران به کلینیک‌های شنوایی و گوش می‌باشد که با وجود تلاش گسترده‌ی پزشکان و محققان در سرتاسر دنیا، هنوز درمان مفید، جامع و کم عارضه‌ای برای آن ارایه نشده است. در این تحقیق، ما درصدد برآمدیم تا با استفاده از تحریک الکتریکی از راه پوست، روش جدیدی در درمان وزوز گوش ارایه کنیم.روش‌ها: این مطالعه در بروجرد در پاییز 1378 به روش مداخله‌ای تجربی، بر روی 100 بیمار مراجعه کننده به درمانگاه گوش و حلق و بینی با شکایت از وزوز شدید و دایمی گوش مقاوم به درمان دارویی انجام شد. این بیماران پس از انجام معاینات کامل، ادیومتری و بررسی علل وزوز گوش (Tinnitus evaluation)، به وسیله دستگاه TENS (Transcutaneus electrical nerve stimulation) تحریک الکتریکی از راه پوست گردیدند. برای این منظور، الکترود پوشیده شده توسط پارچه‌ی مرطوبی به قطر 12 میلی‌متر روی کونکای گوش مبتلا قرار داده شد و به مدت 10 دقیقه تحریک الکتریکی با فرکانس kHz 150 صورت گرفت. این عمل برای پنج روز متوالی تکرار شد و داده‌های پژوهش با استفاده از نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.یافته‌ها: 70 نفر از 100 بیمار، حداقل دو نوبت وقفه در وزوز گوش را به مدت چند ساعت تجربه کردند. 10 نفر (10 درصد) عنوان کردند که بهبودی کامل حاصل نموده‌اند؛ یعنی وزوز گوش آن‌ها به طور کامل قطع شد. 20 نفر (20 درصد) نیز اظهار کردند که TENS تأثیری بر وزوز گوش آن‌ها نداشته است.نتیجه گیری: افراد جوان با سابقه‌ی کوتاه مدت ابتلا به وزوز گوش با فرکانس‌های بالا، کاندیدهای مناسبی برای انجام TENS می‌باشند. با این حال، استفاده از TENS برای کسانی که از وزوز گوش شدید مستأصل شده و درمان‌های رایج در آنان مثمر ثمر واقع نشده است، منطقی به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Background: Tinnitus is one of the most prevalent causes of the patients to the ear and hearing clinics that despite widespread effort of physicians and researchers all over the world, yet no comprehensive and low complication treatment have been provided

نویسندگان [English]

 • Nezamoddin Berjis 1
 • Masoud Radman 2
 • Mehrang Hedayati 3
1 Professor, Department of Otolarhngology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
2 Otolaryngologist, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
3 Medical Student, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Background: Tinnitus is one of the most prevalent causes of the patients to the ear and hearing clinics that despite widespread effort of physicians and researchers all over the world, yet no comprehensive and low complication treatment have been provided for it. This study aimed to offer a new method to treat tinnitus using transcutaneous electrical stimulation.Method: This was an interventional experimental method study in Borujerd, Iran on 100 referral patients to the ENT (Ear Nose & Throat) clinic while complaining about drug-resistant permanent severe tinnitus. After complete audiometry examination and evaluating the cause of tinnitus, these patients underwent transcutaneous electrical stimulation by transcutaneus electrical nerve stimulation (TENS) device. To do so, an electrode covered by damp cloth with 12 mm diameter was placed on the ear of the patients and electrical stimulation with 150 kHz frequency was done for 10 minutes. This was done for 5 consecutive days. The data were analyzed using SPSS software.Results: In this study, 70 out of 100 patients at least experienced two times of tinnitus for a few hours. Ten patients (10%) announced that they have achieved complete remission i.e. their tinnitus stopped completely. Twenty patients (20%) also stated that TENS device had not influenced on their tinnitus.Conclusion: Young people with short history of tinnitus with high frequency would be suitable candidates for implementing TENS. However, using TENS seems logical for those who were helpless due to tinnitus and the conventional therapies could not effect on it.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tinnitus
 • Transcutaneous Electrical stimulation
 1. CuMMINGS OTOLARYNGOLOGY HEAD & Neck Surgery FOURTH EDITION, 2005:2832
 2. Ballenger’s Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery, Sixteenth Edition, 2003: 457
 3. Heller AJ: Classification and epidemiology of Tinnitus, otolaryngol clin North AM 36(2): 239, 2003.
 4. Graham JM Hazel JWP .Electrical Stimulation of the human cochlea using a transtympanic electrode. BRJ Audiol 11: 1977 59 62
 5. Steenerson RC, Gronin gW. Otolaryngol Head Neck surg. 1999 Nov; 121 (5): 511-3
 6. Rostovtsev VN, Kofanov RV [indirect electric stimulation of auditory neural structures in treatment of Tinnitus. Article In Russian] vestn otorinolarigol 1992 May; 3: 13-14
 7. Hatton, DS. Erulkar. SD Roseberg PE. Some premilinary observation on the effect of galvanic current on Tinnitus aurium laryngoscope 70: 1960, 123-130
 8. Roncold, melzak, London pain and TENS in Petrich dwall Ronald melzak, text book of pain. From cher chilliving sten London. 1994: 337-644, 1191-1208, 615-630
 9. Vernon JA, Fenwick JA (1985) Attempts to suppress Tinnitus, otolaryngol Head and Neck surg jun; 93 930: 385-389
 10. Engelberg M, Baver W (1985) Transcutaneous electrical Stimulation for Tinnitus laryngoscope; 1167-1173
 11. de Lavernche-lemaire MC, Garand G, Beuttev P (1987) [study by auditory evoked potentials of the efficacy of trans cutaneous electric stimulation in the treatment of tinnitus – Article in French]. Archtnt physiol Biochim SCP; 95 (3): 173-181
 12. Rahko.t. kotti.v. tinnitus treatment by transcutaneous nerve stimulation – Acto-otolarygol. Sappl stockh
 13. KaaaB,Hognestads,Havstady(1989)Transcutaneous nerve Stimulation(TNS) In tinnitus Scand Audiol18(4):211-217.
 14. Rahko T,Kottiv(1997)Tinnitus treatment by transcutaneous nerve Stimulation(TNS).Acta Otalaryngolsuppl (Stockh)1997;529:88-89
 15. Shulman A (1987) External electrical tinnitus Suppression: a review. Amy Otol Nov; 8(6):479-484.
دوره 28، شماره 118 - شماره پیاپی 118
بهمن و اسفند 1389
صفحه 1261-1266
 • تاریخ دریافت: 28 اسفند 1389
 • تاریخ بازنگری: 08 فروردین 1402
 • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401