مقایسه‌ی تونومتری چشم با استفاده از رنگ آمیزی و بدون رنگ‌آمیزی فلورسین

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 استادیار، گروه چشم پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و مرکز تحقیقات چشم پزشکی پوستچی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز

2 دستیار، گروه چشم پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و مرکز تحقیقات چشم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 متخصص پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، ایران

5 فوق لیسانس آمار حیاتی، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، ایران

چکیده

مقدمه: اندازه گیری فشار چشم (IOP) یکی از مراحل با اهمیت در معاینه‌ی کامل چشم پزشکی می‌باشد. تخمین زده می‌شود که در ایالات متحده‌ی آمریکا حدود 000/900 نفر در اثر گلوکوم به عیب دائمی یا مزمن بینایی مبتلا می‌باشند. به علاوه، حدس زده می‌شود که نیمی از این افراد از بیماری خود مطلع نیستند. تونومتری Goldmann applanation متداول‌ترین و دقیق‌ترین شیوه‌ای است که اکثر چشم پزشکان آن را در اندازه گیری فشار داخل چشم ترجیح می‌دهند. با توجه به مشکلاتی که استفاده از رنگ‌آمیزی فلورسین به دنبال دارد (از جمله سوزش چشم، احتمال ایجاد حساسیت، خارش، عفونت، مشکلات تهیه و هزینه‌ی آن)، اگر بتوان فشار را با دقت مناسب و بدون فلورسین اندازه گرفت، دارای اهمیت است. در این مطالعه به مقایسه‌ی تونومتری با استفاده از رنگ آمیزی و بدون رنگ‌آمیزی پرداخته‌ شد.روش‌ها: در این پژوهش 250 بیمار (500 چشم) مراجعه کننده به کلینیک چشم مفتح یاسوج در اردیبهشت 1387 مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه گیری آسان و خود شاهد بود. بیماران مبتلا به گلوکوم، کودکان زیر 15 سال، افرادی که از نظر آناتومیکی دارای چشم‌های گود و پلک‌های تنگ بودند و نیز افرادی که حین کار همکاری نداشتند، از مطالعه حذف شدند. در هر بیمار به صورت تصادفی فشار یک چشم با استفاده از رنگ آمیزی فلورسین و فشار چشم دیگر بدون رنگ‌آمیزی اندازه گیری شد.یافته‌ها: 105 زن (42 درصد) و 145 مرد (58 درصد) در مطالعه شرکت نمودند. میانگین سنی افراد شرکت کننده 32/13 ± 32 سال بود. میانگین فشار چشم بدون رنگ‌آمیزی فلورسین برابر با 089/2 ± 60/12 و با رنگ آمیزی برابر با 070/2 ± 90/12 شد. میانگین فشار چشم راست با رنگ‌آمیزی 730/1 ± 08/13 و بدون آن 110/2 ± 68/12 بود و برای چشم چپ با رنگ آمیزی 047/2 ± 12/13 و بدون آن 333/2 ± 12/12 محاسبه گردید که تفاوت‌ها در هیچکدام از نظر آماری معنی‌دار نشد.نتیجه گیری: استفاده از نوارهای کاغذی فلورسین همیشه با مشکلاتی همراه بوده است. برخی بیماران احساس ناراحتی و سوزش چشم‌ها را هنگام قرار دادن کاغذ فلورسین در چشم بیان می‌کنند؛ به خصوص هنگامی که با تعجیل انجام شود. حساسیت به فلورسین (اگرچه میزان آن کم است) و انتقال عفونت‌ها از طریق کاغذ فلورسین از دیگر مشکلات آن است. با توجه به این که اکثر مقالات موجود در این زمینه مربوط به سال‌های دور هستند؛ نیاز به بررسی جدیدی در این مورد حس می‌شود. این بررسی نشان داد که تفاوت حاصل از انجام تونومتری با و بدون فلورسین از نظر آماری معنی‌دار نبود؛ اما انجام مطالعات جدید و بیشتر در این زمینه لازم به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Applanation Tonometry with and without Fluorescein

نویسندگان [English]

 • Shahram Bamdad 1
 • Mehdi Roozbahani 2
 • Reza Roozbahani 3
 • Shekoofeh Nazarian 4
 • Hamidreza Ghaffarian 5
1 Assistant Professor, Department of Ophthalmology, School of Medicine and Pooshtchi Endowment Ophthalmology Research Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz,
2 Resident, Department of Ophthalmology, School of Medicine and Ophthalmology Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 General Practitioner, Yasooj University of Medical Sciences, Yasooj, Iran
5 Yasooj University of Medical Sciences, Yasooj, Iran
چکیده [English]

Background: Tonometry is one of the important parts of ocular examination. It has been estimated that more than 900000 people in the United State have visual problems due to glaucoma; however most of them are not aware of their disease. Goldmann applanation tonometry is the most common, accurate, and the gold standard method for intraocular pressure (IOP) measurement. Having considered the complications of using fluorescein, such as burning sensation, allergic reaction, pruritus, and infection, as well as its high costs and less availability, we compared Goldmann applanation tonometry with and without flourescein usage.Methods: In this study, we evaluated 250 patients (500 eyes) referred to Mofateh clinic, Yasuj, Iran in May 2008. Patients with glaucoma, sunken eyes, and narrow palperbral fissure as well as those younger than 15 years old and non-cooperative patients were excluded from this study. Tonometry of one eye for each patient was done randomly with flourescein and the other without it.Finding: 105 women (42%) and 142 men (58%) with mean age of 32 ± 13 years were enrolled in this study. The mean IOP with and without flourescein were 12.90 ± 2.07 and 12.60 ± 2.09 mmHg, respectively. The mean IOP of right eyes was 13.08 ± 1.73 mmHg with flourescein and 12.68 ± 2.11 mmHg without flourescein. The mean IOP in left eyes was 13.12 ± 2.04 mmHg with flourescein and 12.12 ± 2.33 mmHg without flourescein.Conclusion: There are not any statistically significant differences between IOP measurement with and without flourescein. Further investigations are recommended in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Goldmann applanation
 • Tonometry
 • Flourescein
 1. American Academy of Ophthalmology. 2008-2009 Basic and Clinical Science Course Com-plete Set (Basic and Clinical Science Course 2008-2009).1st ed. San Francisco, CA: American Academy of Ophthalmology; 2008. p. 24-30.
 2. Chihara E. Assessment of true intraocular pressure: the gap between theory and practical data. Surv Ophthalmol 2008; 53(3): 203-18.
 3. Roper DL. Applanation tonometry with and without fluorescein. Am J Ophthalmol 1980; 90(5): 668-71.
 4. Rumelt MB. Applanation tonometry without fluorescein. Am J Ophthalmol 1980; 89(2): 309.
 5. Bright DC, Potter JW, Allen DC, Spruance RD. Goldmann applanation tonometry without fluorescein. Am J Optom Physiol Opt 1981; 58(12): 1120-6.
 6. Hoffer KJ. Applanation tonometry with and without fluorescein. Am J Ophthalmol, 1979; 88(4); 798.
 7. Levy SN, Chen VM. Applanation Tonometry with and without the use of Fluorescein Dye. Invest Ophthalmol Vis Sci 2004; 45: E-Abstract 4480.