فراوانی عوارض پس از عمل جراحی آنوس بسته و عوامل مؤثر بر آن

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 استاد، گروه.جراحی. دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه جراحی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: بیماری آنوس بسته (Imperforated Anus یا IA) نوعی بیماری مادرزادی است که نوزاد قادر به دفع مدفوع از طریق معمول نیست. حدود 25 درصد کودکان مبتلا به آنوس بسته دچار بیماری‌های مادرزادی همراه هستند. این مطالعه جهت بررسی فراوانی اختلالات مادرزادی همراه و نیز عوارض بعد از عمل جراحی در افرادی که در یک دوره‌ی ده ساله تحت عمل جراحی قرار گرفتند، طراحی شد.روش‌ها: این مطالعه‌ی مقطعی در مرکز آموزشی درمانی الزهرای (س) اصفهان انجام شد و طی آن 128 بیمار مبتلا به آنوس بسته مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات مربوط به بیماران از پرونده‌های بیماران و اطلاعات به دست آمده از ویزیت مجدد آن‌ها و بررسی بروز عوارض دیررس استخراج شد. اطلاعات با آزمون‌های توصیفی فراوانی مورد بررسی قرار گرفت.یافته‌ها: 25 نفر از بیماران مورد مطالعه قبل از انجام عمل جراحی فوت کرده بودند. از 103 نفر باقی مانده، 63 نفر فاقد عوارض زودرس بودند. بیشترین عارضه‌ی زودرس باز شدن زخم و بیشترین عارضه‌ی دیررس ایجاد شده بیماران تنگی بود. شیوع ناهنجاری‌های همراه حدود 40 درصد بود و شایع‌ترین ناهنجاری همراه نیز ناهنجاری‌های کلیوی بود که در 4/16 درصد بیماران دیده شد.نتیجه‌گیری: با توجه به شیوع بالای ناهنجاری‌های همراه بررسی و معاینات کودکان مبتلا به IA جهت تشخیص و درمان مناسب ناهنجاری‌های همراه ضروری است. به علاوه دقت در انتخاب تکنیک جراحی و انجام درست عمل جراحی می‌تواند به کاهش عوارض عمل بیانجامد. آموزش والدین در خصوص بروز عوارض و لزوم مراجعه در موعد مقرر نیز توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Frequency of Post Operation Complications in Children with Imperforated Anus

نویسندگان [English]

 • Heidarali Davari 1
 • Masood Nazem 2
 • Sayed Ebrahim Tavafzadeh 3
1 Professor, Department of Surgery, School of Medicine, Isafahn University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Assocaite Professor, Department of Surgery, School of Medicine, Isafahn University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Medical Student, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Imperforated anus is a congenital disease in which infant cannot deficate. About 25% of infants with imperforated anus have some other congenital diseases. This study aimed to investigate the attendant diseases and also the surgery complications in patients with imperforated anus underwent surgery treatment.Methods: This cross-sectional study was performed in Alzahra Hospital in Isfahan. 128 patients with imperforated anus underwent surgery during a decade were studied. Patients’ data were extracted from their files. To analyse data, descriptive tests were investigated.Finding: 25 patients had died after surgery. From the remaining 103 patients, 63 patients had no complications. The most common early complication was wound dehiscence and the most common late complication was stenosis. Incidence of associated anomalies was 40 percent and the most common associated abnormality was renal anomalies were seen in 16.4 percent of patients.Conclusion: Given the high prevalence of associated anomalies, and examinations of children for proper diagnosis of imperforated anus and treatment of associated anomalies is essential. In addition, carefully selection of and perform the correct surgical technique can reduce surgical complications. Parental education about the complications and follow-up in the recommended deadline is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Imperforated anus
 • Congenital disease
 • Postoperative complecations
 1. Pena A. Imperfort Anus. In: Ashcraft KW, Murphy JP, Sharp RJ, Sigalet DL, Snyder CL, Pediatric Surgery . 3rd ed. London, New York: W.B.Saunders, Philadelphia, 2000. p. 496-510.
 2. Morphy JP. Imperforate Anus. Ucsf childrens 2008;82(1):15
 3. O'Neill J, Grosfeld J, Fonkalsrud E. Principles of Pediatric Surgery. 2nd ed. New York: Mosby; 2003.
 4. Way LW, Doherty GM. Current Surgical Diagnosis and Treatment. 13th ed. Lange Medical Books/McGraw-Hill; 2006.
 5. Holschneider AM. Treatment and functional results of anorectal continence in children with imperforate anus. Acta Chir Belg 1983 May;82(3):191-204.
 6. Templeton JM, Jr., Ditesheim JA. High imperforate anus--quantitative results of long-term fecal continence. J Pediatr Surg 1985 Dec;20(6):645-52.
 7. Oldham KT, Colombani PM, Foglia RP, Skinne MAr. Principles and Practice of Pediatric Surgery. Lippincott Williams & Wilkins (LWW); 2005.