نتایج بازسازی دو مرحله‌ای ضایعات تاندون‌های فلکسور انگشتان

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 استادیار، گروه اورتوپدی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه اورتوپدی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: ضایعات تاندون‌های فلکسور، به خصوص ضایعات منطقه‌ی 2 (Zone II) فلکسورها، نیاز به ترمیم اولیه دارند. بدیهی است که در صورت عدم ترمیم اولیه و یا ناموفق بودن آن، بازسازی تاندون فلکسور به صورت یک یا دو مرحله‌ای ضرورت دارد. با توجه به نامشخص بودن نتایج روش دو مرحله‌ای، هدف از این مطالعه تعیین نتایج حاصل از بازسازی دو مرحله‌ای تاندون‌های فلکسور در منطقه‌ی 2 بود.روش‌ها: در یک مطالعه‌ی مقطعی، کلیه‌ی بیمارانی که از سال 1380 تا 1386 در بیمارستان‌های الزهرا (س) و کاشانی اصفهان تحت عمل جراحی بازسازی دو مرحله‌ای تاندون فلکسور انگشتان قرار گرفته بودند، به روش نمونه گیری غیر احتمالی آسان انتخاب شدند. اطلاعات سن، جنس، مکانیسم ضایعه، درمان اولیه انجام شده، ضایعات همراه (عصب دیجیتال و عروق)، وجود و یا عدم وجود شکستگی فالانکس‌ها و شکستگی‌های موضعی، ضعف حرکتی انگشتان در هنگام مراجعه، وضعیت حسی انگشتان در هنگام مراجعه و اندیکاسیون بازسازی، درجه بهبودی و رضایت‌مندی نهایی آن‌ها جمع‌آوری شد.یافته‌ها: در مجموع، 31 بیمار با میانگین 62/9 ± 09/26 سال، که 71 درصد آن‌ها مرد بودند، وارد مطالعه شدند. قبل از عمل جراحی، 1/87 درصد بیماران دارای دامنه‌ی حرکتی خیلی ضعیف بودند؛ پس از گذشت 3 ماه از عمل، 7/76 درصد دارای دامنه‌ی به نسبت ضعیف حرکتی و در مرحله‌ی نهایی معاینه، تنها 8/25 درصد بیماران دارای دامنه‌ی حرکتی خیلی ضعیف بودند. 2/45 درصد بیماران راضی بودند و هیچکدام ناراضی یا کاملاً ناراضی نبودند.نتیجه‌گیری: بازسازی دو مرحله‌ای ضایعات تاندون‌های فلکسور انگشتان، به عنوان روش مطمئن برای ترمیم ثانویه‌ی آسیب تاندونی انگشتان و همچنین برای برطرف نمودن عوارض عمل‌های ناموفق قبلی، توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Two-Stage Reconstruction of Flexor Tendon in Hand

نویسندگان [English]

 • Abolghasem Zarezadeh 1
 • Khalilallah Nazem 2
 • Mohammad Hadi Nouraei 1
 • Farshad Maleki 3
 • Ali Zarezadeh 3
1 Assistant Professor, Department of Orthopedic Sugery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Orthopedic Sugery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 General Practitionere, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Flexor tendon injures, especially in zone II, need primary repair. It is obvious that in case of not repairing it primarily or repair failure, one or two-stage flexor tendon reconstruction become necessary. The aim of this study was to determine the results of two-stage reconstruction of hand flexor tendons in zone II.Methods: In a cross-sectional study, all patients underwent two-stage reconstruction surgery of finger flexor tendon in Alzahra and Kashani hospitals in Isfahan from 2001 to 2007 were selected in a simple-sampling method. Age, sex, mechanism of injury, initial performed treatment, along with lesions (digital nerves or arteries), presence or absence of local and phalanges fractures, motion weakness sensory status of finger at the admitting time, indication for reconstruction, rate of improvement and ultimate satisfaction was recorded.Finding: Thirty one patients with average age of 26.09 ± 9.62 years that 71% of them were men were included in the study. Before operation, 87.1% of patients had weak finger range of motion; 3 months after operation, 67.7% of them had relatively weak range of motion at the end of study only; 25.8% of patients had very weak range of motion 6 moths after surgery (P < 0.001). 45.2% of patients were satisfied and none of them were unsatisfied or completely unsatisfied.Conclusion: Two-stage flexor tendon reconstruction in hand in zone two is the method of choice for secondary repair or managing tendon repair complications.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Flexor tendon
 • Tendon graft
 • Two-stage reconstruction
 1. Kleinert HE, Verdan C. Report of the Commit-tee on Tendon Injuries (International Federation of Societies for Surgery of the Hand). J Hand Surg Am 1983; 8(5 Pt 2): 794-8.
 2. Beredjiklian PK. Biologic aspects of flexor tendon laceration and repair. J Bone Joint Surg Am 2003; 85-A(3): 539-50.
 3. Kato H, Minami A, Suenaga N, Iwasaki N, Ki-mura T. Long term results after primary repairs of zone 2 flexor tendon lacerations in children younger than age 6 years. J Pediatr Orthop 2002; 22(6): 732-5.
 4. Boyer MI, Strickland JW, Engles D, Sachar K, Leversedge FJ. Flexor tendon repair and rehabilitation: state of the art in 2002. Instr Course Lect 2003; 52: 137-61.
 5. Tang JB, Xu Y, Chen F. Impact of flexor digi-torum superficialis on gliding function of the flexor digitorum profundus according to re-gions in zone II. J Hand Surg Am 2003; 28(5): 838-44.
 6. Doyle JR, Blythe WF. The finger flexor tendon sheath and pulleys: anatomy and reconstruction. In: AAOS symposium on tendon surgery in the hand. St Louis: Mosby; 1975.
 7. Hunter JM, Schneider LH, Mackin E. Tendon surgery in the hand, Volume 291. St Louis: Mosby; 1987.
 8. Schmitz PW, Stromberg WB Jr. Two-stage flexor tendon reconstruction in the hand. Clin Orthop Relat Res 1978; (131): 185-90.
 9. Cheon SJ. Clinicalout comes of two-stage flexor tendon reconstruction in the hand. J Korean Orthop Assoc 2006; 41(1): 19-27. [Korean].