تعیین فرجام ترومای نافذ قفسه‌ی صدری در اورژانس بیمارستان الزهرای (س) اصفهان؛ یک مطالعه‌ی ده ساله

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه جراحی عمومی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: آسیب قفسه‌ی سینه شایع‌ترین علت مرگ برای همه‌ی افراد کوچک‌تر از 45 سال می‌باشد. آسیب قفسه‌ی سینه به شدت تهدید کننده‌ی حیات بوده، با مرگ و میر و ناتوانی قابل توجه همراه است.روش‌ها: این مطالعه‌ی مقطعی توصیفی بر روی 252 بیمار دارای ترومای نافذ قفسه‌ی صدری که طی سال‌های 1377 تا 1387 در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان تحت درمان قرار گرفته بودند، انجام شد. داده‌ها شامل سن، جنس، مکانیسم تروما، عوارض تروما، ترومای همراه، نیاز به جراحی، زمان شروع درمان پس از حادثه و مرگ و میر از پرونده‌ی بیماران جمع آوری شد و با نرم‌افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: میانگین سنی بیماران مورد مطالعه 73/10 ± 02/35 سال بود؛ 2/89 درصد آن‌ها مرد و 8/10 درصد زن بودند. شایع‌ترین مکانیسم ایجاد کننده‌ی تروما برخورد چاقو بود. 109 نفر از بیماران در 24 ساعت اول به جراحی نیاز داشتند. میزان مرگ و میر در جمعیت مورد بررسی 7/8 درصد گزارش شد. بیشترین موارد مرگ و میر (6/8 درصد) در مصدومانی مشاهده شد که از زمان وقوع حادثه تا انجام روش درمانی آن‌ها مدت زمان 90 دقیقه می‌گذشت. با مقایسه‌ی میانگین‌های زمان درمان، در دو گروه زنده و فوت شده تفاوت معنی‌دار آماری مشاهده شد.نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به دست آمده اقدامات فرهنگی و اجتماعی در زمینه‌ی راهنمایی نسل جوان برای منع حمل چاقو لازم به نظر می‌رسد. از طرفی با اتخاذ تدابیری جهت نظارت بیشتر بر جاده‌ها، ایجاد راه‌های ایمن و تشویق مردم به رعایت قوانین می‌توان از میزان و شدت آسیب‌ها کاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Outcomes of Chest Trauma; A 10 Years Survey

نویسندگان [English]

 • Sayed Ebrahim Noorian 1
 • Mohsen Mahmoodieh 1
 • Amir Dehghani 2
1 Assistant Professor, Department of Surgery, School of Medicine, Isfahan University of Medial Sciences, Isfahan, Iran
2 Medical Student, School of Medicine, Isfahan University of Medial Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background:Trauma is the most common cause of death for people younger than 45 years. Chest injury is severely life-threatening and is associated with mortality and significant disability. Methods: This cross-sectional study was done on 252 treated patients with penetrating chest injuries during ten years period in Alzahra hospital in Isfahan, Iran. Data including age, sex, mechanism of trauma, complications of trauma, trauma associated, the need for surgical treatment, traumatic treatment onset, and mortality were collected from patients’ records. Collected data were analyzed with the SPSS statistical software. Finding: The mean age of studied patients was 35.02 ± 10.73 years. 89.2% of patients were men and 10.8% of them were women. The most common mechanism of trauma was the the knife injury. 109 patients needed surgery in the first 24 hours after trauma. Mortality rate in the studied population was 8.7%. Most deaths (6.8 percent) were observed in injured patients since that their treatment was started after 90 minutes of trauma. The average time of treatment was significantly different in two groups of living and dead patients.Conclusion:According to the results of this study, social and cultural activities seem to be necessary to help youth to ban carrying knives. In the other hand, control of the roads and encouraging people to observe rules can reduce the amount and severity of injuries.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Thoracic injuries
 • Mortality
 • Treatment Outcome
 1. Pardal PP, Castro LC, Jennings E, Pardal JS, Monteiro MR. Epidemiological and clinical aspects of scorpion envenomation in the region of Santarem, Para, Brazil. Rev Soc Bras Med Trop 2003; 36(3): 349-53.
 2. Nouira S, Boukef R, Nciri N, Haguiga H, Ela-trous S, Besbes L, et al. A clinical score predicting the need for hospitalization in scorpion envenomation. Am J Emerg Med 2007; 25(4): 414-9.
 3. Jahan S, Mohammed AS, Abdul Rahim HS. Scorpion stings in Qassim, Saudi Arabia-a 5-year surveillance report. Toxicon 2007; 50(2): 302-5.
 4. Al Asmari AK, Al Saif AA. Scorpion sting syn-drome in a general hospital in Saudi Arabia. Saudi Med J 2004; 25(1): 64-70.
 5. Jarrar BM, Al Rowaily MA. Epidemiological aspects of scorpion stings in Al-Jouf Province, Saudi Arabia. Ann Saudi Med 2008; 28(3): 183-7.
 6. Charrab N, Soulaymani A, Mokhtari A, Soulaymani R. Scorpion envenomation treated at Beni Mellal Provincial Hospital in Morocco. Med Trop (Mars) 2009; 69(1): 33-6.
 7. Forrester MB, Stanley SK. Epidemiology of scorpion envenomations in Texas. Vet Hum Toxicol 2004; 46(4): 219-21.
 8. Attamo H, Diawara NA, Garba A. Epidemiology of scorpion envenomations in the pediatric service of the Agadez hospital center (Niger) in 1999. Bull Soc Pathol Exot 2002; 95(3): 209-11.
 9. Dehesa-Davila M. Epidemiological characteristics of scorpion sting in Leon, Guanajuato, Mexico. Toxicon 1989; 27(3): 281-6.
 10. Ghaderei H. Cases of scorpion stings in the military stationed in North West province during the years 2002-2003. Journal of Medical Sciences Islamic Republic of Iran Army 2004; 2(4): 451-7.