علایم بالینی، طول مدت بستری و پیایند در مسمومیت با ترامادول و ارتباط پیایند با این عوامل

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشیار، گروه بیهوشی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار فارماکوتراپی ، مرکز پژوهشهای توکسیکولوژی بالینی ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، اصفهان ، ایران

3 دانشجوی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: امروزه مصرف مواد مخدر شیوع بسیار دارد. ترامادول به عنوان یکی از داروهای ترک اعتیاد، بسیار در دسترس است. با وجود عوارض جدی مسمومیت با ترامادول، مطالعات محدودی درباره‌ی آن انجام شده است. در این مطالعه شیوع علایم بالینی در مسمومین با ترامادول، طول مدت بستری و پیایند بیماران بررسی صورت گرفت.روش‌ها: در یک مطالعه‌ی مقطعی، اطلاعات مربوط به کلیه‌ی بیماران مسموم با ترامادول که در یک مقطع یک ساله به بخش مسمومین بیمارستان نور و علی اصغر (ع) اصفهان مراجعه کرده بودند، در پرسش‌نامه‌ای ثبت شد و سپس برای استخراج اطلاعات مورد آنالیز قرار گرفت.یافته‌ها: از184 نفر بیمار مسموم با ترامادول، 141 نفر مرد و 43 نفر زن بودند. میانگین سن بیماران مورد مطالعه 7 ± 24 سال بود. 41 درصد بیماران مورد مطالعه سابقه‌ی اعتیاد داشتند. کاهش سطح هوشیاری (57 درصد) شایع‌ترین علت مراجعه‌ی بیماران به بیمارستان بود. تشنج 25 درصد، برادی‌پنه 18 درصد، تاکی‌کاردی 25 درصد و افزایش فشار خون 6 درصد علایم شایع بعدی بود. درمان‌های به کار رفته شامل 89 درصد شارکول فعال، 81 درصد شستشوی معده، 25 درصد نالوکسان، 11 درصد داروی ضد تشنج و 5 درصد لوله گذاری تراشه و تنفس مکانیکی بود. همچنین مرگ در 1/1 درصد از بیماران رخ داد. میان دوز ترامادول با تشنج (036/0 = P)، آتاکسی (002/0 = P) و پیایند (001/0 > P) ارتباط معنی‌داری وجود داشت.نتیجه‌گیری: مسمومیت با ترامادول می‌تواند موجب دپرسیون دستگاه عصبی مرکزی و تنفسی، تاکی‌کاردی، تشنج و افزایش فشار خون گردد که ممکن است ناشی از دو اثر آن، یعنی اثر مخدری و اثر مهاری بازجذب مونو‌آمین‌ها، باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Clinical Signs, Hospitalization Duration and Outcome of Tramadol Intoxication

نویسندگان [English]

 • Nastaran Eizadi 1
 • Ali Mohammad Sabzghabaee 2
 • Azadeh Safdari 3
 • Ahmad Yaraghi 1
1 Associate Professor, Department of Anesthesiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
2 Associate Professor of Pharmacotherapy, Isfahan Clinical Toxicology Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran .
3 Medical Student, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Background: Regarding increasing tramadol toxicity in recent years due to usage of tramadol as a drug for suppression of withdrawal symptoms and high availability of this drug, we did a survey on the frequency of tramadol intoxication symptoms, duration of admission, therapeutic measurements, tramadol dosage, and prognosis of the patients.Methods: We conducted a cross sectional study, in which information of every patient with tramadol toxicity admitted in Noor hospital ward of toxicology (Isfahan, Iran) were gathered and analyzed.Finding: From 184 cases, 141 (76.6%) were men. The mean age of the patients was 24 ± 7 years. Forty percent of patient had positive history of substance abuse. Eighty four cases (45.6%) were with co-ingestion. Thirty four percent of patients had chronic ingestion of tramadol. The most common chief complaint was central nervous system (CNS) depression (57%) followed by seizure (25%), bradypnea (18%), tachycardia (25%), and hypertension (7%). Active charcol (89%), gastric lavage (81%), naloxane (25%), anti convulsants (11%), and intubation and ventilation (5%) were done as therapeutic acts. The most common complication in patients was aspiration pneumonia. Two (1.1%) patients died. There were significant relationships between tramadol dose and seizure (P = 0.036), ataxia (P = 0.002), and outcome (P < 0.001).Conclusion: Tramadol overdose frequently cause CNS depression, respiratory depression, tachycardia, hypertension, and seizure; these symptoms could be from both effects of tramadol either on mu receptor or inhibition of monoamine reuptake.  

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tramadol
 • Toxicity
 • Overdose
 1. Tjaderborn M, Jonsson AK, Hagg S, Ahlner J. Fatal unintentional intoxications with tramadol during 1995-2005. Forensic Sci Int 2007; 173(2-3): 107-11.
 2. Burch F, Fishman R, Messina N, Corser B, Radulescu F, Sarbu A, et al. A comparison of the analgesic efficacy of Tramadol Contramid OAD versus placebo in patients with pain due to osteoarthritis. J Pain Symptom Manage 2007; 34(3): 328-38.
 3. Loram LC, Mitchell D, Skosana M, Fick LG. Tramadol is more effective than morphine and amitriptyline against ischaemic pain but not thermal pain in rats. Pharmacol Res 2007; 56(1): 80-5.
 4. Keeley PW, Foster G, Whitelaw L. Hear my song: auditory hallucinations with tramadol hydrochloride. BMJ 2000; 321(7276): 1608.
 5. Marquardt KA, Alsop JA, Albertson TE. Tra-madol exposures reported to statewide poison control system. Ann Pharmacother 2005; 39(6): 1039-44.
 6. Michaud K, Augsburger M, Romain N, Giroud C, Mangin P. Fatal overdose of tramadol and alprazolam. Forensic Sci Int 1999; 105(3): 185-9.
 7. Spiller HA, Gorman SE, Villalobos D, Benson BE, Ruskosky DR, Stancavage MM, et al. Pro-spective multicenter evaluation of tramadol exposure. J Toxicol Clin Toxicol 1997; 35(4): 361-4.
 8. Clarot F, Goulle JP, Vaz E, Proust B. Fatal overdoses of tramadol: is benzodiazepine a risk factor of lethality? Forensic Sci Int 2003; 134(1): 57-61.