بررسی توزیع فراوانی بیماران مبتلا به شوک سپتیک در بخش زنان در یک دوره‌ی ده ساله‌

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشیار، گروه زنان و مامایی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایرا

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: شوک سپتیک در زنان بیماری حاد و خطرناکی می‌باشد. هدف اصلی این پژوهش تعیین توزیع فراوانی بیماران مبتلا به شوک سپتیک از نظر برخی از خصوصیات دموگرافیک و علت ایجاد آن بود.روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی گذشته‌نگر، پرونده‌های 400 بیمار مبتلا به شوک سپتیک در یک دوره‌ی ده ساله در بخش زنان مراکز پزشکی الزهرا (س) و شهید بهشتی اصفهان بستری شده بودند، بررسی گردید. اطلاعاتی مانند سن، وضعیت تأهل، علت، محل سکونت و ... در فرم جمع‌آوری اطلاعات وارد گردید و نتایج به صورت درصد بیان شد.یافته‌ها: بیشترین تعداد بیماران در محدوده‌ی سنی 35-25 سال و اکثر آنان متأهل بودند. بیشترین علت ایجاد بیماری، سقط عفونی بود. اکثر بیماران دارای 2 یا بیشتر از 2 فرزند بودند. بیشترین محل سکونت بیماران شهر بود. اکثر بیماران علاوه بر درمان طبی، درمان جراحی نیز داشتند. بیشترین بیماران پنج روز یا بیشتر در بیمارستان بستری بودند، سه آنتی‌بیوتیک مصرف کردند و اکثر آنان زنده مانداند.  بحث: اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد که علت اکثر موارد شوک سپتیک، سقط عفونی بوده که به صورت غیرقانونی و در شرایط غیراستیل به علت مشکل اقتصادی- اجتماعی ناشی از فرزند زیاد انجام شده است؛ این مسأله لزوم آموزش‌های دینی و علمی از طریق رسانه‌ها و روش‌های دیگر جهت جلوگیری از ایجاد سقط غیرقانونی و سقط عفونی و در نهایت شوک سپتیک را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Distribution of Patients with Septic Shock in Gynecology wards in A Period of Ten Years

نویسندگان [English]

 • Zahra Shahshahan 1
 • Sareh Boroumand 2
1 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Medical Student, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Introduction: Septic shock is an important and serious disease. The major aim of this research was to find demographic factors and etiology of septic shock.Methods: In this retrospective descriptive research, 400 patients with the diagnosis of septic shock who were admitted in obstetric and gynecologic words of Alzahra and Beheshti hospitals in Isfahan during ten years were evaluated. The data about age, marital status, and etiology was gathered.Results: Most of the patients were in 25-35 years and married. The most prevalent etiology of the disease was septic abortion. Most of the patients had 2 or more children and lived in town. Most of patients had history of surgical treatment plus medical treatment, had admitted for 5 days or more in hospital, were treated by 3 antibiotics and most of them lived.Conclusion: This research concluded that etiology of most of the septic shocks was septic abortion that has done illegally and in non sterile condition because of economical and social problems of having more children. This emphasized the importance of people education for avoidance of doing illegally induced abortion and septic abortion.  

کلیدواژه‌ها [English]

 • Septic shock
 • Sepsis
 • Septic abortion
 • Induced abortion
 1. Russell JA. Management of sepsis. N Engl J Med 2006; 355(16): 1699-713.
 2. Martin GS, Mannino DM, Eaton S, Moss M. The epidemiology of sepsis in the United States from 1979 through 2000. N Engl J Med 2003; 348(16): 1546-54.
 3. Gordon MC. Maternal Sepsis. In: Foley MR, Strong TH, editors. Obstetic Intensive Care. WB Sannders Company; 2000. p. 129-46.
 4. Guinn DA, Abel DE, Tomlinson MW. Early goal directed therapy for sepsis during pregnancy. Obstet Gynecol Clin North Am 2007; 34(3)xi: 495-79.
 5. Haddad LB, Nour NM. Unsafe abortion: unnecessary maternal mortality. Rev Obstet Gynecol 2009; 2(2): 122-6.
 6. Sousa A, Lozano R, Gakidou E. Exploring the determinants of unsafe abortion: improving the evidence base in Mexico. Health Policy Plan 2010; 25(4): 300-10.
 7. Okonofua FE, Hammed A, Nzeribe E, Saidu B, Abass T, Adeboye G, et al. Perceptions of policymakers in Nigeria toward unsafe abor-tion and maternal mortality. Int Perspect Sex Reprod Health 2009; 35(4): 194-202.
 8. Vlassoff M, Walker D, Shearer J, Newlands D, Singh S. Estimates of health care system costs of unsafe abortion in Africa and Latin America. Int Perspect Sex Reprod Health 2009; 35(3): 114-21.
 9. World Health Organization. Unsafe abortion, authors. Global and Regional Estimates of the Incidence of Unsafe Abortion and Associated Mortality in 2003. 5th ed. Geneva: World Health Organization; 2007.