اپیدمیولوژی جغرافیایی مرگ و میر ناشی از بیماری‌های قلبی عروقی در استان اصفهان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه ژئومورفولوژی- هیدرولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، اصفهان، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه برنامه ریزی روستایی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استاد، عضو هیأت علمی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: بیماری قلبی عروقی یکی از شایع‌ترین بیماری‌ها در جهان است و انتظار می‌رود تا سال 2020 اصلی‌ترین علت مرگ و میر در جهان باشد. هدف از مطالعه‌ی حاضر، تهیه‌ی نقشه‌ی توزیع جغرافیایی میزان مرگ و میر با علل قلبی عروقی در شهرستان‌های استان اصفهان در فاصله‌ی سال‌های 1384 تا 1388 بود.روش‌ها: در این مطالعه، آمار کلیه‌ی مرگ و میر ثبت شده در استان اصفهان در طی سال‌های 1384 تا 1388 تهیه شد. آمار جمع آوری شده برای محاسبه‌ی میزان‌های میرایی مرگ و میر ناشی از بیماری‌های قلبی و عروقی و تهیه‌ی نقشه‌های توزیع جغرافیایی مورد استفاده قرار گرفت. سپس با وارد کردن میزان مرگ و میر به تفکیک جنس (مرد و زن)، نقشه‌ی توزیع جغرافیایی مرگ و میر با علل قلبی عروقی ترسیم گردید.یافته‌ها: میزان مرگ و میر با علل قلبی عروقی در شهرستان‌های اصلی و مرکزی استان بالاتر بود. میزان مرگ و میر در سطح استان در مردان بیشتر از زنان بود.نتیجه‌گیری: الگوی مشاهده شده در شهرستان‌های اصلی و مرکزی، شاید به علت رژیم غذایی نامناسب، عدم تحرک، استفاده از فن‌آوری‌های نوین و آلودگی‌های محیطی از قبیل وجود برخی از عناصر ناشی از آلاینده‌های محیطی مانند وجود صنایع، رفت و آمد وسایل نقلیه و در نتیجه آلودگی هوا باشد که در شهرستان‌های اصلی استان شایع‌تر است. همچنین، به علت وجود مراکز دانشگاهی علوم پزشکی و امکانات بهداشتی بیشتر در شهرستان‌های اصلی استان مانند اصفهان، نجف آباد و برخوار و میمه نظام ثبت مرگ و میر و تشخیص علت مرگ در این شهرستان‌ها از دقت بیشتری در مقایسه با شهرستان‌های دیگر برخوردار است. تفاوت الگوی زنان و مردان می‌تواند ناشی از وراثت، هورمون‌های مردانه، برخی علل اجتماعی، افزایش چربی دور شکم در مردان، رفتارهای هیجانی و حتی در مواردی تهاجمی و خشن در مردان، عدم رعایت کنترل وزن در مردان نسبت به زنان و استعمال دخانیات در مردان باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geographical Epidemiology of Death Due to Cardiovascular Diseases in Is-fahan Povince, Iran

نویسندگان [English]

 • Masoomeh Rashidi 1
 • Majid Ghias 2
 • Mohammad Hosein Ramesht 3
1 MSc Student, Department of Geomorphology- Hydrology, Najaf Abad Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
2 PhD Student, Department of Rural Programming, The University of Isfahan, Isfahan, Iran.
3 Professor, The University of Isfahan, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Background: Cardiovascular disease is one of the most prevalent diseases in the world and it is expected to be the main cause of death by 2020. The aim of this study was providing geographical distribution map of the rate of death caused by cardiovascular diseases in the cities of Isfahan province, Iran, during 2005 to 2009.Methods: The rate of all the deaths in Isfahan province within 2005 to 2009 was provided. The collected data was used to find out the rate of deaths due to cardiovascular diseases and preparing geographical distribution maps. Then, by putting down the death rates for different sexes (men and women), the geographical distribution map for deaths with regards to cardiovascular diseases was drawn.Finding: Death rates due to cardiovascular problems were higher in main and central cities of the province. Death rate was higher in men than women.Conclusion: The observed model main and central cities is probably due to unsuitable diet, lack of motion, using new technologies and environmental pollutions including existence of some elements due to environmental pollutants such as industries, transportations of vehicles and air pollution, which are more prevalent in the main cities of the province. Also, due to existence of medical university centers and more health facilities in the main cities of the province, such as Isfahan, Najafabad, Borkhar and Maymeh, the registration system for deaths and diagnosing the causes of deaths are more accurate than other cities and towns of the province. The difference between two sexes could be due to in heritage, male hormones, some social factors, increasing fat around abdomen in men, exciting or even offensive behaviors in men, ignoring weight increase in men as compared to women and smoking.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cardiovascular Diseases
 • Death
 • Geographical
 • Distribution
 • Isfahan province
 1. Braunwald E. Approach to The Patient with Cardiovascular Disease. In: Kasper DL, Braun-wald E, Favci AS, Havser SL, Longo DL, Jame-son JL, editors. Harrison's Principles of Internal Medicine. New York: McGraw-Hill; 2005. p. 1301-4.
 2. World Health Organization. Diet, Nutrition and the Prevention of Chronic Diseases. Geneva: WHO; 2003. Available from URL:
 3. http://www.who.int/hpr/NPH/docs/who_fao_expert_report.pdf
 4. Reddy KS. Cardiovascular disease in non-Western countries. N Engl J Med; 350(24): 2438-40.
 5. Naghavi M. The Pattern of Mortality within 23 Provinces of Iran in 2003. Tehran: Health Depu-ty, Iranian Ministry of Health; 2005.
 6. Rezaeian M, Dunn G, St LS, Appleby L. Geo-graphical epidemiology, spatial analysis and ge-ographical information systems: a multidiscipli-nary glossary. J Epidemiol Community Health 2007; 61(2): 98-102.
 7. Rezaeian M, Dunn G, St LS, Appleby L. The production and interpretation of disease mapsA methodological case-study. Soc Psychiatry Psy-chiatr Epidemiol 2004; 39(12): 947-54.
 8. Rezaeian M. An introduction to the practical methods for mapping the geographical morbidi-ty and mortality rates. Tollo-e-behdasht 2004; 2(4): 41-51.