معرفی یک مورد نادر هم‌زمانی اکتینومایکوز لارنکس با درگیری ریوی

نوع مقاله : Case Report

نویسندگان

1 استادیار، گروه بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد, متخصص جراحی گوش وحلق وبینی وسروگردن ? دانشکده پزشکی ,دانشگاه علوم پزشکی اصفهان? اصفهان?ایران

3 دانشیار, متخصص پاتولوژی ? دانشکده پزشکی ,دانشگاه علوم پزشکی اصفهان? اصفهان?ایران

4 دستیار بیماریهای داخلی , دانشکده پزشکی ,دانشگاه علوم پزشکی اصفهان? اصفهان?ایران

5 دانشجوی پزشکی , کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی ,دانشگاه علوم پزشکی اصفهان? اصفهان?ایران

چکیده

مقدمه: اکتینومایکوز یک عفونت آهسته و پیش‌رونده است که به وسیله‌ی باکتری‌های گرم مثبت و غیر اسید فاست بی‌هوازی یا میکروآئروفیلیک ایجاد می‌گردد. 60 درصد موارد بیماری در مناطق سرویکوفاشیال دیده می‌شود. از آن جا که اکتینومایکوز ریه نادر است و می‌تواند با علایم غیر اختصاصی مشابه پنومونی تظاهر کند، در ضایعات عود کننده و مقاوم به درمان باید مورد توجه قرار گیرد. اکتینومایکوز لارنکس نیز بسیار نادر می‌باشد و اغلب به دنبال ضایعات حفره‌ی دهان، گردن و فک ایجاد می‌شود. در این گزارش، یک بیمار مبتلا به اکتینومایکوز لارنکس همراه با درگیری هم‌زمان ریه معرفی می‌شود که نمای رادیولوژیک قفسه‌ی صدری وی تظاهرات متنوع مانند کاویتاسیون غالب در ریه‌ی سمت راست می‌باشد که یافته‌ای ناشایع است.معرفی بیمار: بیمار آقای 77 ساله‌ی کشاورزی بود که با شکایت تب، سرفه‌های خلط دار و کاهش وزن به مدت یک‌ماه در بخش عفونی بستری شد. در سابقه‌ی قبلی او برای مدت طولانی سیگار مصرف می‌کرده، تحت عمل جراحی بای پاس عروق کرونری قرار گرفته و پس از عمل جراحی به خاطر نارسایی تنفسی به مدت طولانی اینتوبه بوده است. به علت افت اشباع اکسیژن و شک به وجود ضایعه پاتولوژیک در لارنکس، از این ناحیه سی‌تی اسکن گرفته ‌شد که نشانگر یک توده بود. پس از انجام بیوپسی پاتولوژی ضایعه‌ی حنجره‌ی بیمار، وجود اکتینومایسس را تأیید نمود. بیمار در طی بستری در بیمارستان دچار تب و لرز شده، همراه آن سرفه‌های خلط دار به رنگ زرد پیدا ‌کرد. در نمای رادیولوژی ریه ندول‌های متعدد کوچک مشهود بود که در سی‌تی اسکن ریه باند فیبروتیک و ضخیم شدن پلور در همی توراکس سمت راست در قسمت‌های فوقانی و همچنین توده‌های متعدد ریوی با تغییرات فیبروتیک دیده شد که در یکی از آن‌ها در آپکس ریه کاویته ایجاد شده بود. در پاتولوژی بیوپسی ریه، گرانولوم‌های متعدد متشکل از سلول‌های اپی‌تلیوئید و تک هسته‌ای لنفوئیدی همراه با فیبروز مشاهده گردید. در رنگ آمیزی PAS شواهد عفونت قارچی دیده نشد. نکروز کازئوز وجود نداشت و در رنگ آمیزی ذیل نلسون هم باسیل اسید فاست دیده نشد. کشت نمونه از نظر قارچ، نوکاردیا و سل منفی بود. سیتولوژی شواهدی به نفع بدخیمی نشان نداد. بیمار با احتمال اکتینو مایکوز تحت درمان دارویی با دوز بالای پنی‌سیلین قرار گرفت و پس از 2 هفته تب بیمار قطع شد و بیمار مشکل دیگری نداشت و سپس با درمان آنتی‌بیوتیکی (آموکسی سیلین) خوراکی با حال عمومی مناسب مرخص شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Rare Case of Laryngeal and Pulmonary Actinomycosis Co-infection

نویسندگان [English]

 • Mohsen Meidani 1
 • Nezamodin Berjis 2
 • Mojgan Mokhtari 3
 • Nooshin Ahmadi 4
 • Mohammad Hasan Rikhtegar 5
 • Mohammad Javad Rikhtegar 5
1 Assistant Professor, Department of Infectious Diseases, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
2 Professor, Department of Otolaringology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Department of Pathology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Resident, Department of Internal Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
5 Medical Student, Student Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Background: Actinomycosis is an indolent, slowly progressive infection caused by non acid fast,gram positive, anaerobic or microaerophilic bacteria. The most common site of actinomycosis infectionis cervicofacial region. Bacteriologic identification from infected site or detection of sulfur granulesconfirms the diagnosis. We report a rare case of simultaneous infection of larynx and lungs actinomycosiswith various radiologic manifestations including diffuse right lung cavitation as a very rarefinding.Case report: A 77-year-old man was admitted with complaints of fever and productive cough andweight loss, for one month, from the time he had been undergone open heart surgery.On that time, aftersurgery, he had been intubated for a long time because of decreased level of o2 saturation. Respiratoryfailure reason was not determined, so laryngeal CT scan was done with suspicious to a pathological lesion;it showed a mass in the larynx. Pathological findings of the laryngeal biopsy showed sulfur granuleformation of actinomyces. Lung spiral CT scan revealed speculated margin pulmonary nodules with fibroticchanges and cavitary lesion. Pathology of lung biopsy showed; multiple granuloma consist of epithelioidand mononuclear cells with fibrosis, there were no sign of caseous necrosis or fungal infection inPAS staining and no acid fast bacilli were seen. Cytological evaluation for malignancy was also negative.He was treated with high dose of penicillin and in his follow up, he clinically and paraclinically gotbetter.Conclusion: Although pulmonary and laryngeal actinomycosis is rare, but should be considered inrecurrent and persistent infections specially in patients with history of long stay hospitalization. It is indifferential diagnosis with the all chronic lung infections and malignancies. Because of good responseto appropriate antibiotic therapy and preventable complications, early diagnosis is mandatory.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Actinomycosis
 • Larynx
 • Pulmonary disease
 1. Mandell GR, Bennet JE, Dolin R. Principles and Practice of Infectious Diseases. 7th ed. Philadel-phia: Churchill Livingstone; 2010. p. 3209-18.
 2. Baik JJ, Lee GL, Yoo CG, Han SK, Shim YS, Kim YW. Pulmonary actinomycosis in Korea. Respirology 1999; 4(1): 31-5.
 3. Ferreira DF, Amado J, Neves S, Taveira N, Car-valho A, Nogueira R. Treatment of pulmonary actinomycosis with levofloxacin. J Bras Pneu-mol 2008; 34(4): 245-8.
 4. Lionakis MS, Hamill RJ. Malaise, weight loss, pleuritic chest pain and productive cough: what is your call? CMAJ 2008; 178(10): 1289-91.
 5. Ho JC, Ooi GC, Lam WK, Lam B, Cheung TF, Tsang KW. Endobronchial actinomycosis asso-ciated with a foreign body. Respirology 2000; 5(3): 293-6.
 6. Lin CH, Lin WC, Ho YJ, Chang CL, Liu FC, Lin CM. Pulmonary actinomycosis with remote low-er chest wall involvement in an immunocompe-tent child. Pediatr Int 2010; 52(1): 129-31.
 7. Mabeza GF, Macfarlane J. Pulmonary actino-mycosis. Eur Respir J 2003; 21(3): 545-51.
 8. Nelson EG, Tybor AG. Actinomycosis of the larynx. Ear Nose Throat J 1992; 71(8): 356-8.
 9. Garcia Lozano MC, Perez SC, Ayala ML. [Lar-yngeal actinomycosis]. An Otorrinolaringol Ibero Am 2004; 31(3): 237-44.
 10. Schumann R, Lorenz KJ, Tisch M, Maier H. [Laryngeal and pharyngeal actinomycosis]. HNO 2010; 58(8): 867-71.