گزارش توکسوپلاسما در سه قلویی

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 . دانشیار، گروه چشم، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دستیار، گروه چشم، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

گزارش مورد: این گزارشی از یک مورد توکسوپلاسمایی در سه قلوها بود. دو نفر از آن‌ها دارای تظاهر کوریورتینیت بودند. یکی از این دو مورد پس از درمان کامل و موفق با آنتی بیوتیک دچار عود شد. از این سه قلوها یکی دارای تظاهر سیستمیک یا چشمی نبود. بنابراین این سه قلو ممکن است موردی از سه قلویی دو کوریونی باشد که تنها یک کوریون دچار عفونت با توکسوپلاسما شده است.نتیجه‌گیری: به دلیل عدم درگیری یکی از سه قلوها ممکن است توکسوپلاسما تنها یکی از کوریون‌ها را درگیر کرده باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Toxoplasmosis in Triplet: A Case Report

نویسندگان [English]

 • Farzan Kianersi 1
 • Amin Masjedi 2
 • najmeh karbasi 2
1 Associate Professor, Department of Ophthalmology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
2 Resident, Department of Ophthalmology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Background: To report toxoplasmosis in triplet.Case Report: We report toxoplasmosis in triplet patient. Two of them presented with congenital toxoplasmosis with chorioretinal manifestation. One of this two has recurrence of chorioretinitis after complete and successful treatment with triplet antibiotic therapy. One of this triplet has no ocular or systemic manifestation of congenital toxoplasmosis. So it may be a case of bichorionic triplet with congenital toxoplasmosis.Conclusion: Due to sparing of one of the triplet, toxoplasmosis infected the one chorion of this bichorionic triplet.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Toxoplasmosis
 • Triplet
 1. Peyron F, Ateba AB, Wallon M, Kodjikian L, Binquet C, Fleury J, et al. Congenital toxoplas-mosis in twins: a report of fourteen consecutive cases and a comparison with published data. Pediatr Infect Dis J 2003; 22(8): 695-701
 2. Adrysyan GH, Rezaeian M, Ghorbani M, Keshavarz H, Mhbly M. Medical Protozoology. 1st ed. Tehran: Tehran University of Medical Sciences; 2007. p. 151-2.
 3. Tenter AM, Heckeroth AR, Weiss LM. Toxo-plasma gondii: from animals to humans. Int J Parasitol 2000; 30(12-13): 1217-58.
 4. Rothova A. Ocular involvement in toxoplasmo-sis. British Journal of Ophthalmology 1993; 77: 371-7.
 5. Brown ED, Chau JK, Atashband S, Westerberg BD, Kozak FK. A systematic review of neonatal toxoplasmosis exposure and sensorineural hear-ing loss. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2009; 73(5): 707-11
 6. American Academy of Ophthalmology. 2007-2008 Basic and Clinical Science Course Section 9: Intraocular Inflammation and Uveitis. San Francisco, CA: American Academy of Oph-thalmology; 2007. p. 256.
 7. Gharavi MJ. Pathological and serological study Parazytvlvzhyk and congenital toxoplasmosis. Thesis for PhD degree Parasitology. Tarbiat Mo-darres University. 1991.
 8. Wiswell TE, Fajardo JE, Bass JW, Brien JH, For-stein SH. Congenital toxoplasmosis in triplets. J Pediatr 1984; 105(1): 59-61.
 9. American Academy of Ophthalmology. 2007-2008 Basic and Clinical Science Course Section 4: Ophthalmic Pathology and Intraocular Tu-mors. San Francisco, CA: American Academy of Ophthalmology; 2007. p. 146.
 10. Soheilian M, Sadoughi MM, Ghajarnia M, Dehghan MH, Yazdani S, Behboudi H, et al. Prospective Randomized Trial of Trime-thoprim/Sulfamethoxazole versus Pyrimetham-ine and Sulfadiazine in the Treatment of Ocular Toxoplasmosis. Ophthalmology 2005; 112(11): 1876-82.
 11. Falavigna DL, Roncada EV, Nakazora D, Pel-loso MC, Falavigna LF, de Araújo SM, et al. Congenital toxoplasmosis in dizygotic twins, Pa-rana, Brazil. Rev Inst Med Trop S Paulo 2007; 49(2): 117-8.
دوره 29، شماره 130 - شماره پیاپی 130
فروردین و اردیبهشت 1390
صفحه 230-233
 • تاریخ دریافت: 23 اسفند 1389
 • تاریخ بازنگری: 02 فروردین 1402
 • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401