دوره و شماره: دوره 29، شماره 130، فروردین و اردیبهشت 1390 
بررسی فراوانی نسبی ابتلا به بیماری کولیت اولسرو در بیماران مبتلا به بیماری مالتیپل اسکلروزیس و جمعیت عادی

صفحه 196-201

مسعود اعتمادی فر؛ احمد چیت ساز؛ مریم ملاباشی؛ اعظم مرادی؛ مهدی تیموری؛ شیرین اشک بوسی


گزارش توکسوپلاسما در سه قلویی

صفحه 230-233

فرزان کیان ارثی؛ امین مسجدی؛ نجمه کرباسی