دوره و شماره: دوره 29، شماره 169، بهمن و اسفند 1390 
بررسی خاصیت تنظیم ایمنی سلول‌های بنیادی مزانشیمی به دست آمده از مغز استخوان انسان بر تکثیر لنفوسیت T

صفحه 2552-2561

معصومه معصومی کریمی؛ مینو ادیب؛ بتول هاشمی بنی؛ راضیه علی پور؛ اکبر حسن‌زاده


تعیین فراوانی نسبی افسردگی و اضطراب در بیماران مبتلا به هپاتیت مزمن B مراجعه کننده به مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری اصفهان

صفحه 2599-2604

بهروز عطایی؛ فرزین خوروش؛ مهرداد صالحی؛ سارا هوشمند؛ نازیلا کسائیان؛ آناهیتا بابک؛ زری نخودیان؛ مهدی عطایی


تشخیص انگل لیشمانیا در بیماران توسط کشت NNN و PCR-RFLP

صفحه 2613-2619

نوشین ‌هاشمی؛ میترا ‌هاشمی؛ گیلدا اسلامی؛ لیلا شیرانی بید آبادی؛ سیدحسین حجازی


بررسی پروفایل چربی خون و ارتباط آن با فعالیت بیماری آرتریت روماتویید

صفحه 2620-2627

منصور ثالثی؛ مریم امامی؛ محمود مصطفوی؛ آرش زاهد؛ زیبا فرج زادگان؛ منصور کریمی‌فر