دوره و شماره: دوره 29، شماره 140، خرداد و تیر 1390 
فراوانی فلج‌های منفرد اعصاب محرکه‌ی چشم در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس در اصفهان

صفحه 638-643

حسن رزمجو؛ مسعود اعتمادی‌فر؛ زهرا السادات ابطحی؛ سید محمد علی ابطحی؛ سید حسین ابطحی


سندرمی که شواهد سکته‌ی قلبی حاد را تقلید می‌کند: یک گزارش موردی

صفحه 651-656

الهیار گلابچی؛ نضال صراف زادگان؛ مسعود پورمقدس؛ ایرج شمسی؛ سیدعلی کاظمی