دوره و شماره: دوره 29، شماره 149، مهر و آبان 1390 
بررسی ماکروسکوپی اثر نور دستگاه لایت کیور بر روند ترمیم زخم در موش نر نژاد NMRI

صفحه 1007-1013

محمد علی نیلفروش‌زاده؛ وحید چنگیزی؛ حمیرا مردانی؛ پریسا کاکانژادیان؛ فائزه مشرف جوادی؛ فریبا جعفری؛ الهه هفت برادران


غلظت آئروسل‌های بیولوژیکی در بخش‌های مختلف بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

صفحه 1028-1036

حشمت‌اله نورمرادی؛ مهناز نیک‌آئین؛ محمد مهدی امین؛ مریم حاتم‌زاده


شیوع سردرد در دانش آموزان 11 تا 18 سال شهر اصفهان

صفحه 1046-1054

امید یقینی؛ توران محمودیه؛ شادی بهفر؛ مریم علوی راد؛ راضیه قربانی؛ بهاره پویا


ارزیابی سبک زندگی سالمندان استان اصفهان

صفحه 1064-1074

آناهیتا بابک؛ سهیلا داوری؛ پژمان عقدک؛ امید پیرحاجی