دوره و شماره: دوره 29، شماره 128، فروردین و اردیبهشت 1390 
فراوانی رتینوپاتی نوزادان نارس در نوزادن ارجاع شده به درمانگاه چشم پزشکی

صفحه 126-130

غلامعلی نادریان؛ رامین ایرانپور؛ مجید محمدی زاده؛ فرهاد فاضل نجف آبادی؛ زهره بدیعی؛ فاطمه ناصری؛ محمد اشکان نادریان؛ واله سجادی


نیازهای آموزشی خانواده بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا

صفحه 131-137

ویکتوریا عمرانی فرد؛ غلامرضا خیرآبادی؛ طیبه مهرابی


ارتباط بین سطح لاکتات سرمی و عوارض ناشی از عمل جراحی پیوند عروق کرونر در بیماران قلبی

صفحه 147-154

محسن میر محمد صادقی؛ علی اعتصام پور؛ مژگان قاری پور؛ محمد سعیدی؛ پویا میر محمد صادقی؛ امجد کیانی؛ حمید شمس الکتابی؛ نیلوفر فرهمند؛ افشان اخوان طبیب