دوره و شماره: دوره 29، شماره 135، خرداد و تیر 1390 
عوارض، رضایت‌مندی و میزان شکست وازکتومی‌های انجام شده به روش بدون تیغ جراحی

صفحه 409-417

لیلا منظوری؛ پژمان عقدک؛ شهربانو نعمت‌اللهی؛ اشرف منصوری؛ اقدس آقاباباییان؛ صدیقه دهقان نصیری


بررسی ارتباط توزیع فضایی بیماری های بدخیم و عنصر سرب در استان اصفهان

صفحه 418-425

معصومه رشیدی؛ مجید غیاث؛ رضا روزبهانی؛ محمد حسین رامشت؛ پریناز پورصفا؛ هادی غریب