دوره و شماره: دوره 29، شماره 148، مرداد و شهریور 1390 
مقایسه‌ی اثربخشی روش‌های مختلف درمان در اختلال نقص توجه- بیش‌فعالی کودکان

صفحه 965-976

سید داود مفتاق؛ نوراله محمدی؛ احمد غنی‌زاده؛ چنگیز رحیمی؛ آرش نجیمی


مسمومیت با پاراکوت: آنچه پزشکان اورژانس باید بدانند

صفحه 997-1006

نسترن ایزدی‌مود؛ علی محمد سبزقبائی؛ شیرین‌السادات بدری