دوره و شماره: دوره 29، شماره 150، مهر و آبان 1390 
عوامل پیش‌گویی کننده‌ی نیاز به لوله گذاری تراشه در مسمومین با سم ارگانوفسفره

صفحه 1087-1098

نسترن ایزدی مود؛ متین شریعتی؛ احمد یراقی؛ فرزاد قشلاقی؛ غلامرضا معصومی؛ زهرا دانا سیادت


شیوع رفتارهای پرخطر در زنان زندانی استان اصفهان

صفحه 1099-1106

بهروز عطایی؛ فریبرز خوروش؛ سارا آزاده؛ زری نخودیان؛ نازیلا کسائیان؛ آناهیتا بابک


تشخیص جهش های ژن فسفاتیدیل اینوزیتول 3- کیناز در سرطان رحم در ایران

صفحه 1107-1113

معصومه الیاسی؛ منوچهر توسلی؛ مهری فقیهی؛ سیمین همتی


مطالعات سلول درمانی از دیدگاه اخلاق در پژوهش

صفحه 1120-1136

فاطمه هادیزاده؛ شهناز رضوی؛ محمد حسین نصر اصفهانی؛ پیمان ادیبی


کیست درمویید: گزارش مورد

صفحه 1137-1141

سید محمد باقر رضیئی؛ سعادت میرصدرایی؛ نازنین اورعی ناسوتی؛ آرمین الهی‌فر