کیست درمویید: گزارش مورد

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 دانشیار، گروه جراحی گوش، حلق و بینی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 استاد، گروه آسیب‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: کیست‌های درمویید از شایع‌ترین ضایعات تکاملی شکل گرفته در دوران جنینی هستند. این کیست‌ها در هر نقطه‌ای می‌توانند وجود داشته باشند، اما به طور شایع در خط وسط بدن دیده می‌شوند. از جمله مناطق غیر معمول گزارش شده تاکنون، ناحیه‌ی تمپورال به ویژه پشت گوش و حتی در گوش میانی بر روی شیپور استاش است که البته بسیار نادر می‌باشد.گزارش مورد: ما در این جا بیماری را با کیست درمویید پشت گوش معرفی می‌کنیم که علاوه بر ظهور در یک ناحیه‌ی غیر شایع، دچار افزایش تدریجی و نامعمول در اندازه‌ی توده طی چندین سال نیز بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Postauricular Dermoid Cyst: A Case Report

نویسندگان [English]

 • Mohammad Bagher Raziee 1
 • Saadat Mirsadraee 2
 • Nazanin Oraee Nasooti 3
 • Armin Elahifar 3
1 Associate Professor, Department of Otolaryngology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Professor, Department of Pathology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Student of Medicine, School of Medicine, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Background: Dermoid cyst is one the most common developmental lesions in the embrioyonic period. The cyst can exist anywhere but commonly is seen in the midline of the body. One of the uncommon areas dermoie cysts are seen is temporal area (postauricular skin, the middle ear or, even rare on the Eustachian tube).Case Report: In this study, a rare case of a dermoid cyst located behind the ear with abnormal gradual growth in several years is reported.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dermoid cysts
 • Temporal
 • Postauricular
 1. Moss C. Mosaicism and linear lesion. In: Bolognia JL, Jorizzo JL, Rapini RP, Editors. Dermatology. 2nd ed. Philadelphia: Mosby; 2007. p. 886.
 2. Davis WE, Templer JW, Renner GJ. Postauricular epidermoid cysts: treatment with electric current. Laryngoscope 1984; 94(1): 124.
 3. Atherton DJ, Moss C. Naevi and other developmental defects. In: Burns ET, Breathnach S, Cox N, Editors. Rook's textbook of dermatology. 7th ed. New York, NY: Wiley-Blackwell; 2004. p. 15-98.
 4. Lazar AJF. The Skin. In: Kumar V, Abbas AK, Aster J, Editors. Robbins & Cotran Pathologic Basis of Disease. 8th ed. Philadelphia, PA: Saunders; 2009. p. 1176.
 5. Golden BA, Zide MF. Cutaneous cysts of the head and neck. J Oral Maxillofac Surg 2005; 63(11): 1613-9.
 6. Akgüner M, Karaca C, Kurtoglu B, Menderes A, Karatas O. Postauricular dermoid cyst: a case report. European Journal of Plastic Surgery 1996; 19(6): 332.
 7. De Souza BA, Dey C, Carver N. A rare case of dermoid cyst behind the ear. Plast Reconstr Surg 2003; 112(7): 1972.
 8. Gourin CG, Sofferman RA. Dermoid of the eustachian tube. Otolaryngol Head Neck Surg 1999; 120(5): 772-5.
 9. Rosai J. Congenital abnormalities. In: Rosai J, Ackerman LV, Editors. Rosai and Ackerman's surgical pathology. 9th ed. Philadelphia, PA: Mosby; 2004. p. 2469.