دوره و شماره: دوره 29، شماره 165، بهمن و اسفند 1390 
بررسی اعتبار و پایایی نسخه‌ی فارسی پرسش‌نامه‌ی کیفیت زندگی بیماری کلیوی-فرم کوتاه (KDQOL-SF) در بیماران ایرانی

صفحه 2159-2168

امید فردینمهر؛ زیبا فرج زادگان؛ افسون امامی‌نائینی؛ مژگان مرتضوی؛ علی غلامرضایی


تأثیر ماساژ بر روند رشد جسمی ‌نوزادان کم وزن در بخش‌های زایمانی

صفحه 2169-2176

خوشروزه حسین زاده؛ سارا عظیما؛ طاهره کشاورز؛ زهره کرمی‌زاده؛ نجف زارع


بررسی شاخص‌های رشد دختران 14-6 ساله در شهر قزوین

صفحه 2187-2197

فاطمه صفاری؛ شبنم جلیل‌القدر؛ ندا اسماعیل زاده‌ها؛ کیوان شریعتی نژاد


بررسی فراوانی نسبی افسردگی و اضطراب در بیماران مبتلا به هپاتیت C مزمن تحت درمان مراجعه کننده به مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری اصفهان

صفحه 2208-2220

بهروز عطایی؛ عباسعلی جوادی؛ مهرداد صالحی؛ ریحانه مرتضوی؛ نازیلا کسائیان؛ آناهیتا بابک؛ زری نخودیان؛ مهدی عطایی