دوره و شماره: دوره 29، شماره 129، فروردین و اردیبهشت 1390 
مقایسه‌ی دو نوع لنز Artiflex و ICL در درمان میوپی با درجه‌ی بالا

صفحه 157-164

سید محمد قریشی؛ کبری نصراللهی؛ امین مسجدی؛ علیرضا زندی؛ امین‌حسین رهگذر


بررسی سطح پروفایل چربی خون در مبتلایان به سکته‌ی مغزی ایسکمیک و هموراژیک

صفحه 172-179

محمد سعادت نیا؛ مریم فیض؛ سید احسان ضیایی؛ مهدی حمزه؛ الهام قربانی؛ عمار حسن زاده کشتلی