دوره و شماره: دوره 29، شماره 164، آذر و دی 1390 
بررسی علایم بالینی و آزمایشگاهی بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک در شهر اصفهان

صفحه 2065-2072

زهرا سید بنکدار؛ سیاوش نصیری؛ منصور کریمی‌فر؛ ‌هادی کریم‌زاده؛ منصور ثالثی؛ پیمان متقی


بررسی اثر پانسمان نانو نقره در بهبودی زخم ایجاد شده در رت نر بالغ

صفحه 2073-2078

محمدرضا سید میر؛ حمیدرضا سلطانی؛ هدایت آخوندی میبدی؛ عباس مرشدی؛ سید احسان فخری


کاربرد GIS در تحقیقات پزشکی راهکاری در جهت پیش‌گیری از بیماری

صفحه 2087-2093

عبداله سیف؛ معصومه رشیدی؛ رضا روزبهانی؛ نغمه‌السادات دهدشتی؛ پریناز پورصفا؛ فرحناز رضایی