دوره و شماره: دوره 29، شماره 168، بهمن و اسفند 1390 
بررسی تطبیقی دانش، نگرش و عملکرد مختصصین اطفال و پزشکان عمومی نسبت به عفونت ادراری اطفال

صفحه 2457-2467

آلاله قیصری؛ غلامرضا قاسمی‌ تودشکچویی؛ ریحانه جان نثاری؛ نیکو یمانی؛ علیرضا مریخی


شیوع سرمی آلودگی به عفونت سایتومگالوویروس در استان اصفهان

صفحه 2475-2483

سید ناصر مصطفوی؛ بهروز عطایی؛ اسما صالحی؛ زری نخودیان؛ مجید یاران؛ آناهیتا بابک


بررسی مقایسه‌ای سطح سرمی ‌CRP با حساسیت بالا در بیماران با سندرم حاد کرونر

صفحه 2484-2490

احمد میردامادی؛ حمید فرزام نیا؛ مجید آقاداوود؛ ناصر عباسی


بررسی استرپتوکوک گروه B در زایمان زودرس

صفحه 2508-2512

الهه زارعان؛ اکرم جلالوند؛ سید احسان طوسی؛ مهدی سجادی


گزارش یک مورد آپاندیسیت حاد با آپاندیس طویل

صفحه 2534-2539

خسرو ستایشی؛ بهنام رضا مخصوصی؛ آزاده حیدرپور