دوره و شماره: دوره 29، شماره 133، خرداد و تیر 1390 
تأثیر بروموکریپتین بر ‌اندکس فعالیت بیماری در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید

صفحه 344-352

منصور ثالثی؛ سمیه صادقی حداد زواره؛ پیمان نصری؛ نسرین نامداری قرقانی؛ زیبا فرج‌زاد‌گان


اثر فتورفرکتیو کراتکتومی ‌(PRK) در اصلاح هیپروپی بالاتر از 3 دیوپتر بعد از یک سال

صفحه 353-361

حسن رزمجو؛ حسین عطارزاده؛ لیلا رضائی؛ هوشنگ احمدیان؛ کبری نصراللهی؛ محمد رضا اخلاقی؛ حمید فشارکی؛ آزاده کرمی


گزارش یک مورد نادر استئوسارکوم اولیه‌ی دنده در یک مرد 70 ساله

صفحه 362-366

مجتبی احمدی‌نژاد؛ سهیلا شکرالهی؛ امیر حسین داورپناه جزی