گزارش یک مورد نادر استئوسارکوم اولیه‌ی دنده در یک مرد 70 ساله

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 استادیار، گروه جراحی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران

3 دستیار، مرکز تحقیقات آموزش پزشکی، گروه جراحی عمومی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: تومورهای بدخیم اولیه‌ی دیواره‌ی قفسه‌ی صدری نادر است و حدود 5 درصد کل تومورهای دیواره‌ی قفسه‌ی سینه را تشکیل می‌دهد. استئوسارکوم اولیه‌ی دنده شیوع بسیار کمی دارد و بیشتر در جوانان دیده شده است.گزارش مورد: ما مرد 70 ساله‌ای را معرفی می‌کنیم که سابقه‌ی یک توده‌ی بسیار بزرگ دیواره‌ی قفسه‌ی صدری را از حدود 30 سال قبل می‌داد که به تدریج بزرگ‌تر شده بود. این توده تحت رزکشن و بازسازی قرار گرفت و در بررسی پاتولوژی، تشخیص Well differentiated osteosarcoma گزارش شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Rare Primary Rib Osteosarcoma in a 70-year-old Man

نویسندگان [English]

 • Mojtaba Ahmadinejad 1
 • Soheila Shokrolahi 2
 • Amir Hossein Davarpanah Jazi 3
1 Assistant Professor, Department of Surgery, Lorestan University of Medical Sciences, Khoramabad, Iran.
2 Student of Medicine, Lorestan University of Medical Sciences, Khoramabad, Iran.
3 Resident, Medical Education Research Center, Department of General Surgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Background: Primary malignant tumors of the chest wall are rare and include about 5 percent of all chest wall tumors. Primary osteosarcoma of the rib has very low prevalence and mostly exists in young age.Case Report: We present a 70-year-old man with a very large tumor of the chest wall, becoming gradually larger, for about 30 years. It underwent resection and reconstruction and was reported to be well differentiated osteosarcoma in pathological study. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Osteosarcoma
 • Primary chest wall tumor
 1. Incarbone M, Pastorino U. Surgical treatment of chest wall tumors. World J Surg 2001; 25(2): 218-30.
 2. Hsu PK, Hsu HS, Lee HC, Hsieh CC, Wu YC, Wang LS, et al. Management of primary chest wall tumors: 14 years' clinical experience. J Chin Med Assoc 2006; 69(8): 377-82.
 3. Tabatabai A, Hashemi M, Ahmadinejad M, Haghdani S, Sajjadi M, Mahzouni P, et al. Primary chest wall lymphoma with no history of tuberculous pyothorax: diagnosis and treatment. J Thorac Cardiovasc Surg 2008; 136(6): 1472-5.
 4. Chattopadhyay A, Nagendhar Y, Kumar V. Osteosarcoma of the rib. Indian J Pediatr 2004; 71(6): 543-4.
 5. Deitch J, Crawford AH, Choudhury S. Osteogenic sarcoma of the rib: a case presentation and literature review. Spine (Phila Pa 1976) 2003; 28(4): E74-7.
 6. Lim W, Ahmad SS, Yik Y, Ramanujam T. Osteosarcoma of the rib. Biomed Imaging Interv J 2008; 4(1): e7.
 7. Burt M, Fulton M, Wessner-Dunlap S, Karpeh M, Huvos AG, Bains MS, et al. Primary bony and cartilaginous sarcomas of chest wall: results of therapy. Ann Thorac Surg 1992; 54(2): 226-32.
 8. Botchu R, Ravikumar KJ, Sudhakar G, Meruva S, Anwar R. Osteosarcoma of rib in a seven-year-old child: a case report. Eur J Orthop Surg Traumatology 2006; 16(2): 156-7.
 9. Yamaguchi T, Shimizu K, Koguchi Y, Saotome K, Ueda Y. Low-grade central osteosarcoma of the rib. Skeletal Radiol 2005; 34(8): 490-3.
 10. Park YK, Choi SE, Ryu KN. Well-differentiated osteosarcoma of the rib. J Korean Med Sci 1998; 13(4): 428-30.
 11. Athanassiadi K, Kalavrouziotis G, Rondogianni D, Loutsidis A, Hatzimichalis A, Bellenis I. Primary chest wall tumors: early and long-term results of surgical treatment. Eur J Cardiothorac Surg 2001.