دوره و شماره: دوره 29، شماره 166، بهمن و اسفند 1390 
آیا بین عملکرد خانواده و خود مراقبتی سلامت در زنان رابطه وجود دارد؟

صفحه 2253-2261

پرستو گلشیری؛ غلامحسین صدری؛ زیبا فرج زادگان؛ معصومه سادات صحافی؛ آرش نجیمی


شناسایی مورفولوژیک و ژنوتیپیک برخی جدایه‌های آسپرژیلوس محیطی در ایران بر اساس توالی ژن بتا توبولین (β-tubulin)

صفحه 2262-2271

غلامرضا شکوهی؛ سید حسین میرهندی؛ پریوش کردبچه؛ مهناز نیک آیین؛ علی رضایی مته کلایی؛ مهدی عباس تبار


مقایسه‌ی توان هوازی و بی‌هوازی بازیکنان تیم ملی فوتبال چمنی و ساحلی

صفحه 2272-2279

هادی میری؛ رشید حیدری مقدم؛ حجت اله نیکبخت؛ خسرو ابراهیم


تأثیر یک جلسه تمرین حاد"دو" بر تغییرات سطوح بتا اندورفین و کورتیزول سرم دوندگان سرعت مرد

صفحه 2298-2306

مهناز سینایی؛ مهدی کارگر فرد؛ اردشیر طالبی؛ غلامرضا شریفی؛ علیرضا عرب‌زاده


پیش‌بینی وسواس مذهبی بر اساس تصور از خدا و راهبردهای کنترل افکار رخنه کننده در بیماران وسواسی- اجباری

صفحه 2307-2318

لیلا شاملی؛ محمدعلی گودرزی؛ حبیب هادیان‌فرد؛ سیدمحمدرضا تقوی؛ احمد غنی‌زاده


اثر عصاره‌ی گیاه بیلهر بر بروز پروتئین CD40 در آئورت سینه‌ای خرگوش‌های نر سفید تغذیه شده با رژیم پر کلسترول

صفحه 2319-2329

غلامرضا دشتی؛ احمد تیموری‌نژاد؛ منصور صالحی؛ سید ابراهیم سجادی؛ نکیسا ترابی‌نیا


نمایه‌ی گلسیمی و بار گلیسمی رژیم غذایی و اضافه وزن و چاقی درکودکان: مروری بر مطالعات گذشته

صفحه 2340-2358

سید محمد حسین روحانی؛ مهین هاشمی‌پور؛ رویا کلیشادی؛ احمد اسماعیل زاده؛ لیلا آزادبخت