دوره و شماره: دوره 29، شماره 134، خرداد و تیر 1390 
اثر رزیگلیتازون بر آنژیوژنز قلبی در رت‌های نرمال و دیابتی

صفحه 386-393

انسیه صالحی؛ مجید خزاعی؛ بهمن رشیدی؛ شقایق حق‌جوی جوانمرد


انجام موفقیت‌آمیز آناستوموز روده‌ی باریک با چسب فیبرینی جدید در نمونه‌ی حیوانی

صفحه 394-402

مهدی راستی اردکانی؛ محمد علی حقوقی؛ پیمان فاضل؛ مجتبی اکبری؛ پژمان مرتضوی؛ شهرار ادیبی


‎ گزارش یک مورد خون سازی خارج از مغز استخوان در جمجمه‌ی یک بیمار مبتلا به تالاسمی بتای حد واسط

صفحه 403-408

پروین محزونی؛ همایون تابش؛ مژگان مختاری؛ احمد شکرچی‌زاده؛ آزاده کرمی