دوره و شماره: دوره 29، شماره 167، بهمن و اسفند 1390 
مقایسه‌ی ضخامت چربی اپیکارد در بیماران با سندرم حاد کرونری،آنژین مزمن پایدار و افراد طبیعی

صفحه 2359-2368

میثم خوشاوی؛ حسن شمیرانی؛ مرتضی آبدار اصفهانی؛ مرضیه صالحی؛ مجتبی اکبری؛ محمد کاظم علیزاده نوغانی؛ حمید فرزام نیا؛ الهه قاسمی طوسی


فراوانی نسبی کلستریدیوم دیفسیل در مدفوع بیماران مبتلا به اسهال به وسیله‌ی روش ELISA

صفحه 2376-2382

محمدرضا نصری؛ فرزین خوروش؛ محمدرضا ذوالفقاری؛ سینا مباشری زاده


ارزیابی اثر آب انگور قرمز روی بیماری آلزایمر در رات

صفحه 2383-2390

زهرا سیاهمرد؛ حجتاله علائی؛ پرهام رئیسی؛ علی اصغر پیله وریان


بررسی توصیفی روند رشد کودکان مبتلا به کم کاری مادرزادی تیرویید مراجعه کننده به مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

صفحه 2437-2446

آوات فیضی؛ مهین هاشمی‌پور؛ سیلوا هوسپیان؛ زینب امیرخانی؛ رویا کلیشادی؛ کمال حیدری؛ علی سجادی؛ مسعود امینی