گزارش یک مورد آپاندیسیت حاد با آپاندیس طویل

نوع مقاله : Case Report

نویسندگان

1 استادیار، گروه جراحی عمومی، دانشکدهی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

2 دستیار، گروه جراحی عمومی، دانشکدهی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

3 دانشجوی پزشکی، دانشکدهی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

چکیده

مقدمه: آپاندیسیت حاد بیشتر در دهه‌های دوم تا چهارم زندگی رخ می‌دهد. میانگین سنی بیماران 3/31 سال و میانه‌ی سنی آن‌ها 22 سال است و در مردان کمی ‌شایع‌تر است. انسداد مجرای آپاندیس علت اصلی آپاندیسیت می‌باشد. علت انسداد مجرای آپاندیس نیز اغلب فکالیت می‌باشد. هر چند علل دیگری مانند هیپرتروفی بافت لنفاوی، باریوم سفت شده، تومورها، دانه‌ی میوه، سبزیجات و کرم‌های نواری در انسداد مجرای آپاندیس نیز نقش دارند. آپاندیسیت یک بیماری عفونی چند میکروبی است که اشرشیا کلی (E.coli) و باکترویید فراژیلیس ارگانیسم‌های اصلی آن هستند؛ اما ممکن است انواع باکتری‌های هوازی، بی‌هوازی و مایکوباکتریوم نیز مشاهده گردند. میزان بروز آپاندیسیت در افراد مسن کمتر از افراد جوان است اما میزان مرگ و میر به طور قابل ملاحظه‌ای بیشتر می‌باشد که علت آن تأخیر در تشخیص، پیشرفت سریع بیماری و وجود بیماری‌های همراه است. تشخیص آپاندیسیت در افراد مسن نیازمند ظن بالینی قوی است؛ چرا که علایم بالینی غیر تیپیک و نامحسوس می‌باشند.گزارش مورد: بیماری که ما گزارش کردیم، آقایی 85 ساله‌ بود که با تشخیص آپاندیسیت حاد تحت عمل جراحی قرار گرفت و یک مورد نادر از یک آپاندیس طویل و دراز بود که به دور یک لوپ روده‌ پیچ خورده و انسداد ایجاد کرده بود. آپاندیس به طور کامل گانگرن شده بود، ولی علایمی از گانگرن روده دیده نشد. بیمار 5 روز پس از عمل جراحی آپاندکتومی با حال عمومی خوب و رضایت بخش و علایم حیاتی پایدار از بخش جراحی مرخص گردید. همان طور که بیان شد ما یک مورد آپاندیس طویل را گزارش کردیم که بزرگ و حجیم شدن آن منجر به انسداد Closed loop شده بود. چنین آپاندیس طویلی پیش از این در مطالعه‌ی دیگری گزارش نشده بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Case of Appendicitis with Long Appendix

نویسندگان [English]

  • Khosro Setayeshi 1
  • Behnam Reza Makhsoosi 2
  • Azadeh Heidarpour 3
1 Assistant Professor, Department of Surgery, School of Medicine, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran
2 Resident, Department of Surgery, School of Medicine, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran
3 Student of Medicine, School of Medicine, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Background: Appendicitis commonly happens during the second to fourth decades of life. Mean age of patients is 31.3 years and it is slightly more prevalent in males. Obstruction of lumen is the dominant casual factor in acute appendicitis. Although fecaliths are the usual cause of appendiceal obstruction, less common causes are previous X-ray studies, tumors, vegetable and fruit seeds, and internal parasites. Appendicitis is a polymicrobial infection. Main organisms observed in acute appendicitis and in perforated appendicitis are Escherichia coli and Bacteroides fragilis. However, a wide variety of both facultative and anaerobic bacteria and mycobacteria may be present. Although the incidence of appendicitis in aged population is less than younger individuals, the mortality rate is significantly higher in older patients. Death might be attributable to delay in diagnosis, fast progress of the disease and comorbidityCase Report: We present an 85-year-old man who underwent surgery with diagnosis of acute appendicitis. He was a rare case of long appendix that was wrapped around the intestine loop and made an obstruction. The appendix was completely gangrened but there was no evidence of gangrene in the intestine. The patient was discharged 5 days after appendectomy when he was fine and his vital signs were stable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Appendicitis
  • Long Appendix
  1. Brunicardi F, Andersen D, Billiar T, Dunn D, Hunter J, Pollock RE. Schwartz's Principles of Surgery. 8th ed. NewYork, NY: McGraw-Hill Professional; 2004. p.1121.
  2. Brunicardi F, Andersen D, Billiar T, Dunn D, Hunter J, Pollock RE. Schwartz's Principles of Surgery. 8th ed. NewYork, NY: McGraw-Hill Professional; 2004. p.1122.
  3. Brunicardi F, Andersen D, Billiar T, Dunn D, Hunter J, Pollock RE. Schwartz's Principles of Surgery. 8th ed. NewYork, NY: McGraw-Hill Professional; 2004. p.1123.