سندرمی که شواهد سکته‌ی قلبی حاد را تقلید می‌کند: یک گزارش موردی

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 دستیار، گروه بیماری‌های قلبی و عروقی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

2 استاد، گروه بیماری‌های قلبی و عروقی، مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان، پژوهشکده‌ی قلب و عروق اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استاد، گروه بیماری‌های قلبی و عروقی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دستیار، گروه بیماری‌های قلبی و عروقی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: سندروم تاکوتسوبو با اختلال موقت آپیکال یا میانه‌ی بطنی و کاهش کسر جهشی بطنی مشخص می‌شود و تظاهرات انفارکتوس حاد میوکارد را در غیاب پاتوفیزیولوژی آترواسکلروز تقلید می‌کند ولی درمان‌های متفاوتی را می‌طلبند. از این رو در این گزارش یکی از موارد این بیماری بحث شده است.گزارش مورد: بیمار خانم 40 ساله‌ای بود که با شرح حال بی‌اختیاری ادرار تحت عمل جراحی قرار گرفت. پس از انجام جراحی بیمار از درد قفسه‌ی سینه شاکی بود. در الکتروکاردیوگرام وی تغییرات ST دیده شد. آنژیوگرافی وی عدم وجود ضایعه‌ی انسدادی کرونر را نشان داد ولی در ونتریکولوگرافی بطن چپ اتساع آپکس به همراه ظاهر کاردیومیوپاتی تاکوتسوبو دیده شد. برای بیمار درمان حمایتی آغاز شد اما وی پس از 3 روز به علت ابتلا به سپسیس درگذشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Syndrome that Mimicking Acute Myocardial Infarction: A Case Report

نویسندگان [English]

 • Allahyar Golabchi 1
 • Nizal Sarrafzadegan 2
 • Masoud Pourmoghadas 3
 • Iraj Shamsi 4
 • Seyed Ali Kazemi 1
1 Resident, Department of Cardiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
2 Professor, Department of Cardiology, Isfahan Cardiovascular Research Center, Isfahan Cardiovascular Research Institute, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
3 Professor, Department of Cardiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
4 Resident, Department of Cardiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Background: Takotsubo syndrome is a transient apical or midventricular dilation with reducuction in left ventricular ejection fraction that mimic an acute myocardial infarction symptoms in the absence of atherosclerosis. There are important differences between its treatment and the treatment of acute myocardial infarction. In this study, we reported a case with Takotsubo syndrome.Case Report: The case was a 40 years old woman with a surgery for urinary incontinence. After the surgery she suffered from chest pain. In her electrocardiogram ST elevation was seen but there is not any obstructive lesion in her coronary angiography. In her ventriculography an apical dilation with a Takotsubo syndrome appearance was reported. She was treated conservatively but she died after 3 days due to sepsis.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Stress-induced cardiomyopathy
 • Takotsubo Cardiomyopathy
 • Broken heart syndrome
 1. Prasad A, Lerman A, Rihal CS. Apical ballooning syndrome (Tako-Tsubo or stress cardiomyopathy): a mimic of acute myocardial infarction. Am Heart J 2008; 155(3): 408-17.
 2. Golabchi A, Sarrafzadegan N. Takotsubo cardiomyopathy or broken heart syndrome: A review article. JRMS 2011; 16(3): 340-5.
 3. Pilgrim TM, Wyss TR. Takotsubo cardiomyopathy or transient left ventricular apical ballooning syndrome: A systematic review. Int J Cardiol 2008; 124(3): 283-92.
 4. Gianni M, Dentali F, Grandi AM, Sumner G, Hiralal R, Lonn E. Apical ballooning syndrome or takotsubo cardiomyopathy: a systematic review. Eur Heart J 2006; 27(13): 1523-9.
 5. Soares-Filho GL, Felix RC, Azevedo JC, Mesquita CT, Mesquita ET, Valenca AM, et al. Broken heart or takotsubo syndrome: support for the neurohumoral hypothesis of stress cardiomyopathy. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 2010; 34(1): 247-9.
 6. Lyon AR, Rees PS, Prasad S, Poole-Wilson PA, Harding SE. Stress (Takotsubo) cardiomyopathy--a novel pathophysiological hypothesis to explain catecholamine-induced acute myocardial stunning. Nat Clin Pract Cardiovasc Med 2008; 5(1): 22-9.
 7. Bybee KA, Kara T, Prasad A, Lerman A, Barsness GW, Wright RS, et al. Systematic review: transient left ventricular apical ballooning: a syndrome that mimics ST-segment elevation myocardial infarction. Ann Intern Med 2004; 141(11): 858-65.
 8. Dib C, Asirvatham S, Elesber A, Rihal C, Friedman P, Prasad A. Clinical correlates and prognostic significance of electrocardiographic abnormalities in apical ballooning syndrome (Takotsubo/ stress-induced cardiomyopathy). Am Heart J 2009; 157(5): 933-8.
 9. Cambronero F, Penafiel P, Moreno V, Nolte C, Valdes M. An atypical presentation of Tako-Tsubo cardio-myopathy. Int J Cardiol 2010; 138(3): e53-e55.
 10. Silva C, Goncalves A, Almeida R, Dias P, Araujo V, Gavina C, et al. Transient left ventricular ballooning syndrome. Eur J Intern Med 2009; 20(5): 454-6.
 11. Movahed MR, Donohue D. Review: transient left ventricular apical ballooning, broken heart syndrome, ampulla cardiomyopathy, atypical apical ballooning, or Tako-Tsubo cardiomyopathy. Cardio-vasc Revasc Med 2007; 8(4): 289-92.