مقایسه‌ی وضعیت خواب کودکان 3 تا 7 ساله‌ی مبتلا به خودارضایی با گروه شاهد در شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مرکز تحقیقات علوم رفتاری، گروه روان‌پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد، مرکز تحقیقات علوم رفتاری، گروه روان‌پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشجوی پزشکی عمومی، مرکز تحقیقات علوم رفتاری، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: خودارضایی کودکان به معنی تحریک ناحیه‌ی تناسلی توسط خود شخص، در یک کودک نابالغ است و به نظر می‌رسد که با سایر اختلالات عاطفی رفتاری و اختلالات خواب رابطه داشته باشد. با توجه به تأتیری که این اختلال در ایجاد سایر اختلالات از جمله اختلالات خواب دارد و تاکنون مطالعه‌ای مشابه در ایران انجام نشده است، در این مطالعه وضعیت خواب را در کودکان 7-3 ساله مبتلا به خودارضایی بررسی کردیم.روش‌ها: مطالعه‌ی حاضر، تحلیلی و از نوع مورد- شاهدی (Case-control) بود.50 نفر از کودکان مبتلا به خودارضایی که بین 7-3 سال سن داشتند و50 کودک هم سن و هم جنس و همسان از نظر بیماری‌های همراه اما بدون ابتلا به خودارضایی انتخاب شدند. جمع‌آوری اطلاعات به وسیله‌ی دستگاه Actigraph و پرسش‌نامه‌ی اطلاعات محقق ساخته و پرسش‌نامه‌ی مربوط به خواب کودکان (Child,s sleep habits questionnaire یا CSHQ) انجام شد. در همه‌ی آنالیزهای آماری 05/0 > P معنی‌دار تلقی گردید.یافته‌ها: بر اساس یافته‌ها می‌توان گفت که بین خودارضایی با سابقه‌ی گوشه گیری کودکان و عدم ارتباط با افراد هم سن و سال، و خودارضایی و بیدار شدن از خواب با وحشت رابطه وجود داشت. همچنین مدت زمان خواب مؤثر در دختران مبتلا به خودارضایی کمتر از دختران فاقد این اختلال بود و تعداد دفعات بیدار شدن در طول خواب نیز در این دختران بیشتر بود. مدت زمان بین رفتن به رختخواب تا شروع خواب در پسران مبتلا به خودارضایی بیشتر از پسران فاقد این اختلال بود.نتیجه‌گیری: در مطالعه‌ی حاضر به این نتیجه رسیدیم که تعدادی از اختلالات خواب در کودکان مبتلا به خودارضایی نسبت به کودکان فاقد این اختلال بیشتر دیده می‌شود که نیازمند توجه بیشتر اولیا و پزشکان جهت کاهش و رفع این اختلالات است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison of Sleep Status among 3-7 Year-Old Children Involved in Masturbation with a Control Group in Isfahan

نویسندگان [English]

 • Mostafa Najafi 1
 • Abbas Attari 2
 • Mohammad Reza Marasi 3
 • Yasser Moein 4
1 Associate Professor, Behavioral Sciences Research Center, Department of Psychiatry, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Professor, Department of Psychiatry, Behavioral Sciences Research Center, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Department of Epidemiology, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Student of Medicine, Behavioral Sciences Research Center, Student Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Childhood masturbation is defined as self-stimulation of the genitalia in a prepubescent child. It seems to be related with some behavioral and sleep disorders. No previous Iranian study has assessed the effects of this disorder on the formation of other disorders (such as sleep disorders). Therefore, we evaluated the sleep status of 3-7 year-old children suffered from masturbation.Methods: This analytic, case-control study included fifteen 3-7 year-old children with masturbation and fifteen age- and sex-matched children as the control group. Data was collected by a researcher-made questionnaire, the Children's Sleep Habits Questionnaire (CSHQ), and an actigraphy device.Findings: Child isolation and nightmare were related with masturbation. In addition, lower actual sleep time and higher number of wake bouts were observed in girls with masturbation compared to those without masturbation. Sleep latency (bedtime until start of sleep) in boys with masturbation was more than boys without the problem Conclusion: In this study, we found some sleep disorders to be more frequent in children with masturbation. Reduction of such complications needs the attention of parents and physicians.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sleep status
 • Masturbation
 • Children
 1. Leung AKC, Robson WLM. Childhood masturbation. Clinical Pediatrics 1993; 32: 238-41.
 2. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Washington: Amer Psychiatric Pub; 2000.
 3. World Health Organization. ICD-10: The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders: Clinical Descriptions and Diagnostic Guideline. Geneva Switzerland: World Health Organization; 1992.
 4. Wulff CH, Ostergaard JR, Storm K. Epileptic fits or infantile masturbation? Seizure 1992; 1(3): 199-201.
 5. Fleisher DR, Morrison A. Masturbation mimicking abdominal pain or seizures in young girls. J Pediatr 1990; 116(5): 810-4.
 6. Casteels K, Wouters C, Van GC, Devlieger H. Video reveals self-stimulation in infancy. Acta Paediatr 2004; 93(6): 844-6.
 7. Mallants C, Casteels K. Practical approach to childhood masturbation--a review. Eur J Pediatr 2008; 167(10): 1111-7.
 8. Yang ML, Fullwood E, Goldstein J, Mink JW. Masturbation in infancy and early childhood presenting as a movement disorder: 12 cases and a review of the literature. Pediatrics 2005; 116(6): 1427-32.
 9. Unal F. Predisposing factors in childhood masturbation in Turkey. Eur J Pediatr 2000; 159(5): 338-42.
 10. Langstrom N, Grann M, Lichtenstein P. Genetic and environmental influences on problematic masturbatory behavior in children: a study of same-sex twins. Arch Sex Behav 2002; 31(4): 343-50.
 11. Schenck CH, Arnulf I, Mahowald MW. Sleep and sex: what can go wrong? A review of the literature on sleep related disorders and abnormal sexual behaviors and experiences. Sleep 2007; 30(6): 683-702.
 12. Goodlin-Jones BL, Sitnick SL, Tang K, Liu J, Anders TF. The Children's Sleep Habits Questionnaire in toddlers and preschool children. J Dev Behav Pediatr 2008; 29(2): 82-8.
 13. Owens JA, Spirito A, McGuinn M. The Children's Sleep Habits Questionnaire (CSHQ): psychometric properties of a survey instrument for school-aged children. Sleep 2000; 23(8): 1043-51.
 14. Unal F. The clinical outcome of childhood masturbation. Turk J Pediatr 2000; 42(4): 304-7.