بررسی‌های روان‌شناسی ‌عصبی در صرع لوب گیجگاهی مقاوم به درمان

نوع مقاله : مقاله بازآموزی

نویسندگان

1 دانشیار، مرکز تحقیقات علوم رفتاری، گروه روان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: با وجود تلاش برای یافتن یک ترکیب مناسب از داروهای ضد صرع لوب گیجگاهی، 30 درصد از بیماران مبتلا به این بیماری نسبت به درمان دارویی مقاوم هستند. انجام ارزیابی‌های روان‌شناسی عصبی در حوزه‌های مختلف، از بخش‌های اساسی در هر برنامه‌ی جامع صرع، به خصوص قبل از تصمیم‌گیری برای عمل جراحی درمانی صرع است. در این مطالعه به بررسی مطالعات انجام شده در این خصوص پرداختیم. روش‌ها: در این مطالعه با جستجو در منابع معتبر آزمون‌ها و ابزارهای معتبر و پایا که در انجام ارزیابی‌های روان‌شناسی عصبی در حوزه‌های مختلف در برنامه‌های جامع صرع مورد استفاده قرار می‌گیرند تعیین و همراه با نقاط ضعف و قوت ارائه شد.یافته‌ها: تست هوش Wechsler، تست حافظه‌ی Wechsler memory scale III، آزمون‌های یادگیری کلامی، تست شکل پیچیده‌ی Rey-osterrieth، آزمون‌های روانی کلامی ‌و آزمون نام‌گذاری، آزمون‌های روانی طراحی (ترسیمی) و کارکرد پیوسته، آزمون دو بخشی دنباله‌ها، آزمون دسته‌بندی ویسکانسین، تکالیف ضربه زدن انگشت و نقطه‌گذاری و آزمون جااندازی در تخته‌ی سوراخ‌دار از پر کاربردترین آزمون‌های ارزیابی‌های روان‌شناسی عصبی در حوزه‌های مختلف است.نتیجه‌گیری: در هر برنامه‌ی جامع صرع، روان‌شناسی ‌عصبی به عنوان راهبردی تکمیلی جهت ارزیابی وضعیت شناختی موجود جایگاه ویژه‌ای دارد که با استفاده‌ی از مجموعه‌ی آزمون‌ها به بررسی حوزه‌های مختلف شناختی می‌پردازد. بر اساس توانمندی‌ها و ضعف‌های شناختی و رفتاری که از طریق ارزیابی‌های روان‌شناسی ‌عصبی به دست می‌آید، بخشی از تصمیم گیری‌های مهم در مدیریت صرع مقاوم به درمان از جمله تعیین داوطلبان عمل جراحی، پیش بینی خطرات بالقوه و تعیین سودمندی و اثربخشی درمان‌ها و بازتوانی صورت می‌پذیرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Neuropsychological Assessment in Refractory Temporal Lobe Epilepsy

نویسندگان [English]

 • Majid Barekatain 1
 • Mahgol Tavakoli 2
1 Associate Professor, Behavioral Sciences Research Center, Department of Psychiatry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, School of Educational Sciences and Psychology, The University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Approximately 30% of patients with epilepsy are medically refractory to conventional antiepileptic pharmacotherapy. In these patients, recurrent seizure and side effects of drugs interfere with the patient`s quality of life and can cause cognitive and behavioral deficits. Neuropsychological assessment plays a vital role in any comprehensive epilepsy program.Methods: We tried to find the most applicable neuropsychological assessments with high validity, reliability by reviewing valid references.Findings: The Wechsler adult intelligence scale, the Wechsler memory scale– III, Verbal learning test, Rey-Osterrieth complex figure test, Verbal fluency and naming tests, Design fluency test, Continuous performance test, Trail making A and B, Finger tapping, and Grooved pegboard test are of the most applicable tests. Conclusion: Neuropsychological assessment of patients with refractory epilepsy is a complementary section of any Comprehensive Epilepsy Program. Findings of these assessments may have great role for treatment plan and prediction of cognitive conse.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Neuropsychology
 • Temporal lobe epilepsy
 • Cognitive
 • Memory
 1. Snyder PJ, Nussbaum PD, Robins DL. Clinical Neuropsychology: A Pocket Handbook for Assessment. 2nd ed. Washington DC: American Psychological Association (APA); 2006.
 2. Fisher RS, van Emde BW, Blume W, Elger C, Genton P, Lee P, et al. Epileptic seizures and epilepsy: definitions proposed by the International League Against Epilepsy (ILAE) and the International Bureau for Epilepsy (IBE). Epilepsia 2005; 46(4): 470-2.
 3. Hauser S, Josephson S. Harrison's Neurology in Clinical Medicine. 2nd ed. New York: McGraw-
 4. Hill Professional; 2010.
 5. Hermann B, Seidenberg M. Neuropsychology and temporal lobe epilepsy. CNS Spectr 2002; 7(5): 343-8.
 6. Aldenkamp AP, Vermeulen J. Neuropsychological rehabilitation of memory function in epilepsy. Neuropsychological Rehabilitation 1991; 1(3): 199-214.
 7. Leijten FS, Alpherts WC, Van Huffelen AC, Vermeulen J, Van Rijen PC. The effects on cognitive performance of tailored resection in surgery for nonlesional mesiotemporal lobe epilepsy. Epilepsia 2005; 46(3): 431-9.
 8. Gleissner U, Helmstaedter C, Elger CE. Memory reorganization in adult brain: observations in three patients with temporal lobe epilepsy. Epilepsy Res 2002; 48(3): 229-34.
 9. Moazzami D. An introduction to Neuropsychology. Tehran: Samt; 2007.
 10. Keary TA, Frazier TW, Busch RM, Kubu CS, Iampietro M. Multivariate neuropsychological prediction of seizure lateralization in temporal epilepsy surgical cases. Epilepsia 2007; 48(8): 1438-46.
 11. Greenberg DA, Aminoff MJ, Simon RP. Clinical Neurology. 5th ed. New York: McGraw-Hill; 2002.
 12. Jones-Gotman M, Smith ML, Risse GL, Westerveld M, Swanson SJ, Giovagnoli AR, et al. The contribution of neuropsychology to diagnostic assessment in epilepsy. Epilepsy Behav 2010; 18(1-2): 3-12.
 13. Moore PM, Baker GA. The neuropsychological and emotional consequences of living with intractable temporal lobe epilepsy: implications for clinical management. Seizure 2002; 11(4): 224-30.
 14. Akanuma N, Alarcon G, Lum F, Kissani N, Koutroumanidis M, Adachi N, et al. Lateralising value of neuropsychological protocols for presurgical assessment of temporal lobe epilepsy. Epilepsia 2003; 44(3): 408-18.
 15. Hermann B, Seidenberg M, Lee EJ, Chan F, Rutecki P. Cognitive phenotypes in temporal lobe epilepsy. J Int Neuropsychol Soc 2007; 13(1): 12-20.
 16. Raspall T, Donate M, Boget T, Carreno M, Donaire A, Agudo R, et al. Neuropsychological tests with lateralizing value in patients with temporal lobe epilepsy: reconsidering material-specific theory. Seizure 2005; 14(8): 569-76.
 17. Strauss E, Sherman E, Spreen O. A Compendium of Neuropsychological Tests: Administration, Norms, and Commentary. 3rd ed. New York: Oxford University Press, USA; 2006.
 18. Lezak MD, Howieson DB, Loring DW, Hannay HJ, Fischer JS. Neuropsychological Assessment. 4th ed. New York: Oxford University Press, USA; 2004.
 19. Groth-Marnat G. Neuropsychological Assessment in Clinical Practice: A Guide to Test Interpretation and Integration. 1st ed. New York: Wiley; 2000.
 20. Wilde N, Strauss E, Chelune GJ, Loring DW, Martin RC, Hermann BP, et al. WMS-III performance in patients with temporal lobe epilepsy: group differences and individual classification. J Int Neuropsychol Soc 2001; 7(7): 881-91.
 21. Stroup E, Langfitt J, Berg M, McDermott M, Pilcher W, Como P. Predicting verbal memory decline following anterior temporal lobectomy (ATL). Neurology 2003; 60(8): 1266-73.
 22. Lee TM, Yip JT, Jones-Gotman M. Memory deficits after resection from left or right anterior temporal lobe in humans: a meta-analytic review. Epilepsia 2002; 43(3): 283-91.
 23. Kennepohl S, Sziklas V, Garver KE, Wagner DD, Jones-Gotman M. Memory and the medial temporal lobe: hemispheric specialization reconsidered. Neuroimage 2007; 36(3): 969-78.
 24. Goldstein LH, McNeil JE. Clinical Neuropsychology: A Practical Guide to Assessment and Management for Clinicians. New York: John Wiley & Sons; 2004.