مقایسه‌ی تأثیر اکسیژن با غلظت پایین و اکسیژن با غلظت بالا در احیای نوزادان نارس

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه کودکان، مرکز تحقیقات ارتقای سلامت کودکان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دستیار فوق تخصص نوزادان، گروه کودکان، مرکز تحقیقات ارتقای سلامت کودکان، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: نوزادان نارس در بدو تولد، به طور گسترده نیاز به احیا پیدا می‌کنند. در حال حاضر برای احیا از اکسیژن 100 درصد استفاده می‌شود. با توجه به اثرات مخرب و سمی اکسیژن به خصوص برای نوزادان نارس، در این مطالعه احیای نوزادان با اکسیژن با غلظت بالا و پایین مقایسه شد.روش‌ها: 32 نوزاد نارس متولد شده در بیمارستان شهید بهشتی اصفهان با سن حاملگی 29 الی 34 هفته که در بدو تولد نیاز به احیا داشتند، وارد مطالعه شدند. نوزادان به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. در یک گروه اکسیژن با غلظت پایین به نوزادان داده شد. در این گروه احیا با FIO2 (Fraction of inspired oxygen) اولیه‌ی 30 درصد شروع و نوزاد هر 60 تا 90 ثانیه بررسی ‌گردید و در صورت ضربان قلب کمتر از 100، 10 درصد به FIO2 قبلی افزوده شد تا جایی که ضربان قلب به بیشتر از 100 و SO2 به بیشتر از 85 درصد رسید. در گروه دیگر اکسیژن خالص به نوزاد داده شد. احیا با FIO2 100 درصد شروع و هر 60 تا 90 ثانیه یک بار نوزاد بررسی گردید. در صورت رسیدن SO2 به بیشتر از 85 درصد، 10 تا 15 درصد از FIO2 قبلی کاسته شد. زمان رسیدن به SO2 به بیشتر از 85 درصد و ضربان قلب بیشتر از 100 و همچنین FIO2 مورد نیاز برای رسیدن به هدف در دو گروه با هم مقایسه شد.یافته‌ها: میزان فراوانی نوزادانی که ضربان قلب آن‌ها در دقایق 1 و 3 تولد به بیشتر از 100 رسید، در دو گروه با هم اختلاف معنی‌داری نداشت (مقدار P به ترتیب 71/0 و 11/0). همچنین میزان فراوانی SO2 بیشتر از 85 درصد در دقایق 1، 2، 4 و 5 در دو گروه با هم اختلاف معنی‌داری نداشت (مقدار P به ترتیب 1، 5/0، 08/0 و 16/0).نتیجه‌گیری: اکسیژن با غلظت پایین می‌تواند به اندازه‌ی اکسیژن با غلظت بالا در احیای نوزادان نارس مؤثر باشد.واژگان کلیدی: احیای نوزاد، اکسیژن، درصد اشباع اکسیژن شریانی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Resuscitation of Preterm Newborn with High Concentration Oxygen Versus Low Concentration Oxygen

نویسندگان [English]

 • Zohreh Badiee 1
 • Amir Mohammad Armanian 2
1 Associate Professor, Department of Pediatrics, Child Health Promotion Research Center, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Resident of Neonatology, Department of Pediatrics, Child Health Promotion Research Center, School of Medicine And Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: It is well known that a brief exposure to 100% oxygen for only a few minutes could be toxic to the preterm infant. We compared the effectiveness of neonatal resuscitation with low concentration oxygen (30%) and high concentration oxygen (100%).Methods: Thirty two preterm neonates with gestational age 29-34 weeks who required resuscitation were randomized into two groups. In low concentration oxygen group (LOG), resuscitation begun with 30% O2. Infants were examined every 60 to 90 seconds, and if their heart rate was less than 100, 10% was added to the previous FIO2 until the heart rate increased to 100 and SO2 increased to 85 percent. In high concentration oxygen group (HOG) resuscitation begun with 100% O2 and every 60 to 90 seconds, FIO2 was decreased 10–15% until the heart rate reached to 100 and SO2 reached to 85 percent.Findings: The FIO2 in LOG was increased stepwise to 45% and in HOG was reduced to 42.1% to reach stable oxygen saturation more than 85% at 5th minute in both groups. At first and third minutes after birth and there was no significant differences between groups in heart rate, and after 1, 2, 4 and 5 minutes after birth there was no significant differences in oxygen saturation (SO2) between groups, regardless of the initial FIO2.Conclusion: We can safely initiate resuscitation of preterm infants with a low FIO2 (approximately 30%) oxygen and then oxygen should be adjusted with the neonates needs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Neonatal resuscitation
 • Oxygen
 • Arterial oxygen saturation
 1. Robertson NJ. Air or 100% oxygen for asphyxiated babies? Time to decide. Crit Care 2005; 9(2): 128-30.
 2. Saugstad OD. Room air resuscitation-two decades of neonatal research. Early Hum Dev 2005; 81(1): 111-6.
 3. Saugstad OD, Aasen AO. Plasma hypoxanthine levels as a prognostic aid of tissue hypoxia. Europ Surg Res 1980; 12: 123-9.
 4. Kutzsche S, Ilves P, Kirkeby OJ, Saugstad OD. Hydrogen peroxide production in leukocytes during cerebral hypoxia and reoxygenation with 100% or 21% oxygen in newborn piglets. Pediatr Res 2001; 49(6): 834-42.
 5. LATHAM F. The oxygen paradox. Experiments on the effects of oxygen in human anoxia. Lancet 1951; 1(6646): 77-81.
 6. Saugstad OD. Oxygen Toxicity at Birth: The Pieces Are Put Together. Pediatric Research 2003; 54(6): 789.
 7. Naumburg E, Bellocco R, Cnattingius S, Jonzon A, Ekbom A. Supplementary oxygen and risk of childhood lymphatic leukaemia. Acta Paediatr 2002; 91(12): 1328-33.
 8. Vento M, Asensi M, Sastre J, Garcia-Sala F, Vina J. Six years of experience with the use of room air for the resuscitation of asphyxiated newly born term infants. Biol Neonate 2001; 79(3-4): 261-7.
 9. Ramji S, Rasaily R, Mishra PK, Narang A, Jayam S, Kapoor AN, et al. Resuscitation of asphyxiated newborns with room air or 100% oxygen at birth: a multicentric clinical trial. Indian Pediatr 2003; 40(6): 510-7.
 10. Martin RJ, Bookatz GB, Gelfand SL, Sastre J, Arduini A, Aguar M, et al. Consequences of neonatal resuscitation with supplemental oxygen. Semin Perinatol 2008; 32(5): 355-66.
 11. Davis PG, Tan A, O'Donnell CP, Schulze A. Resuscitation of newborn infants with 100% oxygen or air: a systematic review and meta-analysis. Lancet 2004; 364(9442): 1329-33.
 12. Rabi Y, Rabi D, Yee W. Room air resuscitation of the depressed newborn: a systematic review and meta-analysis. Resuscitation 2007; 72(3): 353-63.
 13. Saugstad OD. Optimal oxygenation at birth and in the neonatal period. Neonatology 2007; 91(4): 319-22.
 14. Wang CL, Anderson C, Leone TA, Rich W, Govindaswami B, Finer NN. Resuscitation of preterm neonates by using room air or 100% oxygen. Pediatrics 2008; 121(6): 1083-9.
 15. Dawson JA, Kamlin CO, Wong C, te Pas AB, O'Donnell CP, Donath SM, et al. Oxygen saturation and heart rate during delivery room resuscitation of infants <30 weeks' gestation with air or 100% oxygen. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2009; 94(2): F87-F91.
 16. Escrig R, Arruza L, Izquierdo I, Villar G, Saenz P, Gimeno A, et al. Achievement of targeted saturation values in extremely low gestational age neonates resuscitated with low or high oxygen concentrations: a prospective, randomized trial. Pediatrics 2008; 121(5): 875-81.