تأثیر سن مادر بر عوارض و پیامد‌های بارداری

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه زنان و زایمان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 اپیدمیولوژیست، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 کارشناس مامایی، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 پزشک، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: حاملگی کمتر از 20 سال به عنوان یکی از حاملگی‌های پر خطر در نظر گرفته می‌شود. این در حالی است که بعضی مطالعات نشان می‌دهند که در صورت مراقبت‌های پیش و حین بارداری مناسب، این عوارض در حد حاملگی در سنین بالای 20 سال خواهد بود. این مطالعه جهت تعیین فراوانی نسبی زایمان زودرس، مرده‌زایی، پارگی زودرس کیسه‌ی آمنیون، سزارین، فشار خون حاملگی، اکلامپسی، زایمان نوزاد کم وزن، تمایل به زایمان طبیعی نسبت به سزارین و شاخص توده‌ی بدنی مادران قبل از بارداری و هنگام زایمان انجام شد.روش‌ها: این مطالعه‌ی توصیفی تحلیلی از ابتدای مهر 1388 تا انتهای آذر 1389 در 4 بیمارستان اصفهان انجام شد. در این مطالعه 500 زن باردار در 2 گروه سنی کمتر و بیشتر از 20 سال در طول دوران حاملگی بررسی و پی‌گیری شدند و عوارض حاملگی آن‌ها ثبت گردید. داده‌ها توسط نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 16 تجزیه تحلیل شدند.یافته‌ها: در این مطالعه 500 مادر در طول بارداری بررسی شدند. میانگین سنی مادران زیر 20 سال 11/1 ± 12/18 و میانگین سنی مادران بالای 20 سال 08/3 ± 53/26 سال بود. در مادران کمتر از 20 سال 15 نفر (6 درصد) اکلامپسی و در مادران بالای 20 سال 4 نفر (6/1 درصد) اکلامپسی وجود داشت. بر مبنای آزمون 2χ ارتباط معنی‌داری بین سن حاملگی و فراوانی نشبی اکلامپسی وجود داشت.نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد حاملگی کمتر از 20 سال عوارض بیشتری نسبت به سنین بالاتر دارد و برای کاهش شیوع آن آموزش‌های عمومی ‌لازم است.واژگان کلیدی: حاملگی زیر 20 سال، زایمان زودرس، وزن کم زمان تولد، پارگی زودرس کیسه‌ی آمنیون ، اکلامپسی، مرده‌زایی، شاخص توده‌ی بدنی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Maternal Age on Pregnancy Outcome

نویسندگان [English]

 • Behrooz Fadaei 1
 • Minoo Movahedi 2
 • Mojtaba Akbari 3
 • Mojdeh Ghasemi 4
 • Akram Jalalvand 5
1 Student of Medicine, Student Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Epidemiologist, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Department of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
5 General Practitioner, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Teenage pregnancy is known as a high risk pregnancy. However, some study show that good prenatal care can decrease the rate of complications. This study was done to evaluate the frequency of preterm labor, still birth, premature rupture of membranes, cesarean section, eclampsia, low birth weight and interest of mother's about the type of delivery.Methods: This study was conducted from October 2009 to November 2010 in Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran. Five hundred mothers were followed during their pregnancy and were divided into two groups, under 20 years (teenagers) and-over 20 years. The complications and outcome of pregnancy were evaluated and the collected data was analyzed by SPSS16.Findings: Five hundred pregnant women were evaluated during their pregnancy. The mean age of teenage women was 18.12 ± 1.11 years and the mean age of over 20-years mothers was 26.53 ± 3.08 years. 15(6%) teenage women have experienced eclampsia, while only 4(1.6%) women over 20 years old had eclampsia (P = 0.01). Conclusion: This study showed that teenage pregnancy has more complications than older age, and more education is needed to reduce this type of pregnancy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Teenage pregnancy
 • Preterm labor
 • Low birth weight
 • Premature rupture of membranes
 • Eclampsia
 • Still Birth
 • Body Mass Index
 1. Zhang B, Chan A. Teenage pregnancy in South Australia, 1986-1988. Aust N Z J Obstet Gynaecol 1991; 31(4): 291-8.
 2. Fraser AM, Brockert JE, Ward RH. Association of young maternal age with adverse reproductive outcomes. N Engl J Med 1995; 332(17): 1113-7.
 3. Elster AB. The effect of maternal age, parity, and prenatal care on perinatal outcome in adolescent mothers. Am J Obstet Gynecol 1984; 149(8): 845-7.
 4. Naeye RL. Teenaged and pre-teenage pregnancies: consequences of the fetal-maternal competition for nutrients. Pediatrics 1981; 67(1): 146-50.
 5. Bacci A, Manhica GM, Machungo F, Bugalho A, Cuttini M. Outcome of teenage pregnancy in Maputo, Mozambique. Int J Gynaecol Obstet 1993; 40(1): 19-23.
 6. Mc Anarney ER. Young maternal age and adverse neonatal outcome. Am J Dis Child 1987; 141(10): 1053-9.
 7. Moerman ML. Growth of the birth canal in adolescent girls. Am J Obstet Gynecol 1982; 143(5): 528-32.
 8. Khwaja SS, Al-Sibai MH, Al-Suleiman SA, El-Zibdeh MY. Obstetric implications of pregnancy in adolescence. Acta Obstet Gynecol Scand 1986; 65(1): 57-61.
 9. Mahfouz AA, El-Said MM, Al-Erian RA, Hamid AM. Teenage pregnancy: are teenagers a high risk group? Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1995; 59(1): 17-20.
 10. Bradford JA, Giles WB. Teenage pregnancy in western Sydney. Aust N Z J Obstet Gynaecol 1989; 29(1): 1-4.
 11. Ziadeh S. Obstetric outcome of teenage pregnancies in North Jordan. Arch Gynecol Obstet 2001; 265(1): 26-9.
 12. Lubarsky SL, Schiff E, Friedman SA, Mercer BM, Sibai BM. Obstetric characteristics among nulliparas under age 15. Obstet Gynecol 1994; 84(3): 365-8.
 13. Pooransari Z, Mohamad K, Azari S, Javad Zadeh A. Effects of pregnancyin mothers younger than20 years compared with mothers 24-20 years and their newborn in Mirza kuchak khan Hospital in Tehran 1988-1989. Iranian Journal of Public Health 1993; 22(1-4): 63-73.
 14. Zahiri Z, Sharami SH, Faraji R, Asghar Nia M, Atrkar Roshan Z. Survey the Association between Maternal Age and Pregnancy Outcome. Journal of Guilan University of Medical Sciences 2006; 15(60): 73-9.
 15. Creatsas G, Goumalatsos N, Deligeoroglou E, Karagitsou T, Calpaktsoglou C, Arefetz N. Teenage pregnancy: comparison with two groups of older pregnant women. J Adolesc Health 1991; 12(2): 77-81.
 16. Lao TT, Ho LF. The obstetric implications of teenage pregnancy. Hum Reprod 1997; 12(10): 2303-5.