محاسبه‌ی الاستیسیته‌ی حجمی جهت تعیین میزان تاثیر دیابت بر روی تصلب شریان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده‌ی مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده‌ی مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: بیماری دیابت، یک بیماری اختلال متابولیکی است که در نتیجه‌ی آن قند خون فرد افزایش می‌یابد. از سوی دیگر این بیماری به عنوان عاملی برای ابتلا به بیماری‌های قلبی- عروقی نیز شناخته می‌شود. یکی از این بیماری‌ها بیماری تصلب شرایین است. در بیماری تصلب شریان الاستیسیته‌ی رگ دچار تغییر می‌شود. از این رو می‌توان تغییر الاستیسیته را به عنوان عاملی برای پیشرفت بیماری دانست.روش‌ها: در این مقاله الاستیسیته‌ی حجمی رگ به دو روش اندازه‌گیری قطر شریان در دو حالت سیستول و دیاستول با دستگاه اکوگاردیوگرام با داپلر رنگی و اندازه‌گیری سرعت انتشار موج  Pulse wave velocity)یا ( C(PWV) با دستگاه Sphygmocor انجام گرفته است.یافته‌ها: الاستیسیته‌ی حجمی برای 7 بیمار مبتلا به دیابت و یک نفر شاهد با روش C(PWV) و همچنین فقط برای شاهد با اکوکاردیوگرام محاسبه گردید.نتیجه‌گیری: با مقایسه‌ی الاستیسیته‌ی محاسبه شده از C(PWV) گروه بیماران با مقادیر افراد سالم در سن‌های مختلف، می‌توان به وضوح دریافت که دیابت بر روی افزایش الاستیسیته‌ی حجمی موثر است. این تاثیر را می‌توان در مدت زمان ابتلا به دیابت به خوبی مشاهده کرد و از این رو C(PWV) می‌تواند به عنوان معیاری تشخیصی در ابتلا به بیماری تصلب شریان مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Bulk Elasticity to Identify the Effects of Diabetes on Atherosclerosis

نویسندگان [English]

 • Seyed Morteza Seyedpour 1
 • Mohammad Pachenari 1
 • Mansour Alizadeh 2
1 Department of Mechanical Engineering, School of Mechanical Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, School of Mechanical Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: Diabetes mellitus (DM) is a group of metabolic disorders that lead to hyperglycemia. It also predisposes patients to cardiovascular diseases including atherosclerosis. Atherosclerosis alters the elasticity of arteries. Therefore, changes in elasticity of arteries can be a characteristic of disease progression.Methods: Bulk elasticity of seven individuals with diabetes and a healthy individual was evaluated by measurement of artery diameter during systolic and diastolic phases using Doppler echocardiography and measurement of pulse wave velocity (PWV) using the Sphygmocor system.Findings: Comparing the bulk elasticity evaluated by PWV of the diabetic group with normal ranges in different ages clarified the effects of diabetes on increasing bulk elasticity. The effect of diabetes on bulk elasticity is more obvious as the disease duration increases.Conclusion: PWV can be used as a method to distinguish the characteristics of atherosclerosis.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bulk elasticity
 • Atherosclerosis
 • Diabetes
 • Pulse wave velocity
 1. Fauci A, Braunwald E, Kasper D, Hauser S, Longo D, Jameson J, et al. Harrison's principles of internal medicine. 2nd ed. London, UK: McGraw-Hill; 2008. p. 338.
 2. Allender S, Scarborough P, Peto V, Raymer M, Leal J, Luengo-Fernandez R, et al. European cardiovascular disease statistics. European Heart Network; 2008. [Online]. Available from: http://www.herzstiftung.ch/uploads/media/European_cardiovascular_disease_statistics_2008.pdf
 3. Blocked right coronary artery. [Figure]. [Online]. Available from: www.ADAM.com.
 4. Peterson LH, Jensen RE, Parnell J. Mechanical properties of arteries in vivo. Circulation Research 1960; 8(3): 622-39.
 5. Rutherford RB. Vascular surgery. 1st ed. London, UK: W.B. Saunders; 1995. p. 45-6.
 6. Boutouyrie P. Determinants of pulse wave velocity in healthy people and in the presence of cardiovascular risk factors: establishing normal and reference values. Eur Heart J 2010; 31(19): 2338-50.