بررسی ارزش تشخیصی Fine needle aspiration در مقایسه با Core needle biopsy در زنان مبتلا به توده‌ی پستان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه جراحی، دانشکده‌‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 متخصص رادیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 متخصص کلینیکال پاتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

6 دانشیار، گروه رادیولوژی، دانشکده‌‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: حدود یک نهم زنان به سرطان پستان مبتلا می‌شوند و عده‌ی بسیار بیشتری دارای توده‌ی پستان هستند. سرطان پستان حدود 30 درصد کل سرطان‌های زنان را تشکیل می‌دهد. یکی از اقدامات در تشخیص اولیه‌ی نوع توده، سیتولوژی توسط نمونه‌برداری سوزنی ظریف (Fine needle aspiration یا FNA) می‌باشد که قدرت پیش‌گویی کننده‌ی آن به عوامل زیادی بستگی دارد، ولی نسبت به روش‌های تشخیصی دیگر مانند CNB (Core needle biopsy) سریع‌تر و کمتر تهاجمی است. هدف از این مطالعه، بررسی ارزش تشخیصی FNA در مقایسه با CNB در زنان مبتلا به توده‌ی پستان بود.روش‌ها: این یک مطالعه‌ی مقطعی بود که در سال 1389 و 1390در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به انجام رسید. جامعه‌ی آماری شامل بیمارانی بود که جهت انجام بیوپسی معرفی گردیده بودند. روش انجام این مطالعه به این صورت بود که تحت هدایت سونوگرافی پس از بی‌حسی موضعی با سرنگ، FNA انجام و بعد از همان محل CNB انجام ‌گردید. برای تهیه‌ی لام‌ها نمونه روی لام پخش و با اسپری فیکساتور تثبیت گردید. نمونه‌ی CNB با مشخصات بیمار همان روز و لام‌ها با کد و بدون نام چند روز بعد به آزمایشگاه ارسال گردید. کلیه‌ی داده‌های به دست آمده در یک چک لیست ثبت و توسط نرم‌افزار آماری SPSS نسخه‌ی 18 آنالیز شد.یافته‌ها: FNA در مقایسه با بیوپسی سوزنی دارای حساسیت 8/84 و ویژگی 4/94 درصد بود. ارزش اخباری مثبت تست FNA 1/95 درصد و ارزش اخباری منفی آن 9/82 درصد بود.نتیجه‌گیری: طبق نتایج به دست آمده از این مطالعه، تست FNA تحت راهنمایی سونوگرافی دارای حساسیت، ویژگی و ارزش اخباری بالایی جهت تشخیص تومورهای پستان است و می‌تواند به عنوان یک ابزار مناسب تشخیصی مورد استفاده قرار گیرد، ولی از آن جایی که اکثر پزشکان جهت اقدامات درمانی به یک تشخیص دقیق نیاز دارند، اقدام به بیوپسی از توده می‌کنند. در عین حال در افرادی که به علت اختلال انعقادی و ترس از بیوپسی امکان انجام آن وجود نداشته باشد یا تشخیص سریع مد نظر باشد، می‌توان از FNA استفاده کرد.واژگان کلیدی: نمونه‌برداری سوزنی ظریف، بیوپسی، سرطان پستان، توده‌ی پستان

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Fine Needle Aspiration versus Core Needle Biopsy for Breast Cancer Detection

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Mohajeri 1
  • Hebbeh Khezreh 2
  • Ali Mehrabi Kushki 3
  • Hamidreza Mohajeri 4
  • Mohammadreza Mohajeri 5
  • Mehri Faghihi 6
1 Associate Professor, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, Student Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Department of Epidemiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Radiologist, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
5 Specialist in Clinical pathology, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
6 Associate Professor, Department of Radiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: According to recent studies, 1 in every 9 women is at risk for breast cancer. Moreover, 30% of total cancers in women are related to the breast. Although the 5-year survival rate in patients who are in stage I is 84%, in stage IV patients it decreases to 18%. As a result, survival after detection depends on the stage of the disease. Early detection would lead to decreased mortality rate. The triple test (ultrasound, mammography and fine needle aspiration (FNA)) is a main step in detecting breast cancer. FNA is the most important procedure in the triple test. This study was conducted to determine the sensitivity, specificity, and negative and positive predictive values of FNA.Methods: In a descriptive study conducted in Jam Imaging Center, Isfahan, Iran, 82 patients with breast tumor and referred to the center for core needle biopsy (CNB) under ultrasound were examined by both FNA and CNB. Sensitivity, specificity, and positive and negative predictive values of the two methods were analyzed. SPSS18 was used for data analysis.Findings: In comparison to CNB, sensitivity, specificity, and positive and negative predictive values of FNA were 84.8%, 94.4%, 95.1% and 82.9%, respectively. Conclusion: According to the results of this study, FNA under ultrasound guide has a reliable sensitivity and specificity for detection of breast cancer. However, this test cannot be applied as a final test for breast tumor because it may show false negative and false positive results. For final diagnosis CNB may be needed.Keywords: Fine needle aspiration, Core needle biopsy, Breast cancer, Breast mass.