دوره و شماره: دوره 30، شماره 175، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 1-39 
تشخیص و جداسازی عامل لیشمانیوز جلدی در اصفهان با روش ITS-PCR

فائزه محمدی؛ منیژه نریمانی؛ شهرام نکوئیان؛ لیلا شیرانی بیدآبادی؛ فریده محمدی؛ سید محسن حسینی؛ سید حسین حجازی


بررسی ارزش تشخیصی Fine needle aspiration در مقایسه با Core needle biopsy در زنان مبتلا به توده‌ی پستان

غلامرضا مهاجری؛ هبه خضره؛ علی مهرابی کوشکی؛ حمیدرضا مهاجری؛ محمدرضا مهاجری؛ مهری فقیهی