دوره و شماره: دوره 30، شماره 222، بهمن و اسفند 1391 
ارتباط سندرم متابولیک با شدت‌ ازوفاژیت ناشی از ریفلاکس گاستروازوفاژیال

صفحه 2527-2536

احمد شواخی؛ محمد میناکاری؛ مهسا خدادوستان؛ لیلا غفوری‌پور


آیا می‌توان معیارهای سونوگرافیک جدیدی برای تشخیص فتق اینگوینال تعریف کرد؟

صفحه 2537-2544

مهدی کرمی؛ محسن محمودیه؛ مسعود عصارزادگان؛ فاطمه کرمی؛ نزیهه عصارزادگان؛ مرضیه منصوری؛ الهام ربیعی


نقش تلومر در سلول و اختلال در عملکرد آن و تومورزایی

صفحه 2554-2583

مجید خیراللهی؛ مهسا کلاهدوز؛ فاطمه آهنگری؛ لیلا کولیوند؛ فریبرز خوروش