دوره و شماره: دوره 30، شماره 181، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 282-325 
‌آگاهی زوج‌های جوان مراجعه کننده به مرکز مشاوره‌ی قبل از ازدواج نسبت به بیماری ایدز و راه‌های سرایت و پیشگیری از آن

شراره مقیم؛ عبدالحکیم غزالی؛ بهنود هدایت‌پور؛ بهرام نصراصفهانی؛ جمشید فقری؛ حاجیه قاسمیان صفایی؛ حسین فاضلی


الگوی رشد دانش‌آموزان دوره‌ی ابتدایی کرمانشاه

محمد اعظمی؛ مجتبی اکبری؛ بهرام حشمتی؛ مدینه علیخانی