دوره و شماره: دوره 30، شماره 184، خرداد و تیر 1391، صفحه 410-457 
اثر سه نوع تمرین هوازی، مقاومتی و موازی بر میزان ترشح هورمون رشد و فاکتور رشد شبه انسولین یک در زنان سالمند

اصغر توفیقی؛ علی جلالی دهکردی؛ بختیار ترتیبیان؛ فضل‌الله فتح‌الهی شورابه؛ مهناز سینایی